Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Svár ideí – dva různé postupy vedení porodu

Celá diskuse kolem porodnictví v posledních letech vypadá jako rozbouřené moře nebo neklidná řeka, která neví, který břeh je ten správný, a v podstatě se točí kolem toho, kdo má pravdu a kdo má nárok řídit ten úžasný děj, kterým je příchod nového človíčka na svět. Kdo si udrží vládu nad zrozením a co je vlastně dobře.

Odborníci – lékaři (muži) se snaží přesvědčit veřejnost (ženy), že porod probíhá správně zásluhou jejich scénáře a pod jejich kontrolou, a že porodní proces je tak náročný, který ženy – laici, bez jejich nápovědy, pomoci a vedení nemohou zvládnout.

A tak se odborníci snaží přetáhnout moc na svou stranu strašením. Prostě z porodu udělali jednoho velkého strašáka, kdy porod, pokud nebude probíhat v nemocnici podle jejich scénáře a pod jejich kontrolou s využitím veškeré techniky, léků a zásahů, ohrožuje život žen a dětí (a tím celé společnosti). Situace došla tak daleko, že za „normální“ je považován porod, který právě takto probíhá. Stal se standardem, třebaže pro společnost finančně náročný.

Běda ženě, která má jiný názor. Běda rodičům, kteří důvěřují moudrosti přírody a schopnosti ženy projít porodním procesem samostatně pouze s odbornou podporou při ruce! Takové ženy a takoví rodiče jsou stavěni do pozice odpůrců zaběhnutého systému. A přitom nechtějí nic nadstandardního, chtějí jen klid, mír a soukromí a pouze tu odbornou podporu.

Hlavním úkolem těch, kteří pečují o matku a dítě během porodu, je ochránit zdraví matky a dítěte. V průběhu celého těhotenství se lékaři a porodní asistentky spoléhají na řadu různých testů, přístrojů a postupů, které mají za úkol odhalit komplikace nebo nesrovnalosti dříve, než způsobí vážné problémy. Podobné testy, postupy a přístroje se používají i během porodu.

Ani lékaři sami se zcela neshodnou v tom, co by mělo patřit k rutinním postupům v péči poskytované během porodu. Někteří lékaři a porodní asistentky provádějí spoustu zásahů do porodního procesu při každém porodu, jiní zasahují jen tehdy, když jsou na obzoru komplikace.

I názory těhotných žen se liší. Některé se cítí bezpečně pouze tehdy, jsou-li obklopeny týmem lékařů a lékařskou technikou, jiné věří spíše schopnostem vlastního těla a lékařská technika je děsí.

Přívrženci klasického porodnictví tvrdě zdůrazňují rizika porodu a ohánějí se závratným poklesem mateřské a novorozenecké úmrtnosti poté, co se porody přesunuly do porodnic. Z toho důvodu si osobují právo svrchovaného dohledu na celou oblast reprodukčního zdraví.

Zastánci přirozeného porodu by pole působnosti odborné lékařské péče vyhradili pouze v oblasti rizikových a patologických případů. Tvrdí, že ke snížení mateřské a novorozenecké úmrtnosti přispěly více sociální a ekonomické faktory (zlepšení hygieny, výživy, bydlení, plánované rodičovství), než proklamované přesunutí porodů do nemocnic.

Mezi odbornou i laickou veřejností existují významné rozdíly v postojích k nemedikalizovaným způsobům vedení porodu. Dle názoru porodníků jsou přirozenému porodu nakloněny spíše porodní asistentky než lékaři, z prvorodiček přirozený porod preferují spíše vzdělanější ženy.

O co tu tedy jde? Jde o to, aby ta úžasná lékařská technika byla užívána pouze v době, kdy je jí třeba. Jde o to, aby žena, která prožívá normální, nekomplikovaný porod, mohla o průběhu tohoto porodu rozhodovat třeba i v porodnici, a nemusela zůstávat doma jen proto, že porodnice to prostě bez techniky a zásahů neumí. Jde o to, aby se žena mohla spolehnout na to, že porodní asistentka jí bude oporou a zastáncem, že posílí její volbu a podpoří tak přirozený porodní proces a posílí rodící ženu. A také jde o to, aby lékaři unesli fakt, že u 90% porodů, které probíhají normálně, bez komplikací, není potřeba jejich zásahů, a aby byli připraveni odborně zasáhnout teprve ve chvíli, kdy se něco pokazí.

Současná mediální polemika mezi zastánci lékařsky vedených porodů a zastánci přirozených porodů se netýká porodů patologických, kterých je méně než 10% celkového počtu porodů, a které se bez diskuse řeší medicínsky. Zastánci přirozených porodů neodmítají vymoženosti současné lékařské vědy a techniky, ale rozcházejí se s příznivci lékařsky vedeného porodu v tom, kdy je využít. Hranice mezi fyziologickým a patologickým porodem není jednoznačně stanovena.

*

Dva články – Lékařsky vedený porod a Přirozený porod mají za úkol šířeji objasnit oba pojmy, abyste pochopili rozdíl mezi nimi a dokázali se v nich orientovat. Abyste porozuměli problematice natolik, že budete posléze sami schopni si ujasnit svůj postoj a uvědomit si hodnoty, které budou pro vás důležité, až se budete rozhodovat, za jakých podmínek přivedete své děti na svět.