Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Bezpečný porod v porodnici jako doma

Evaluace, podpora a šíření povědomí o práci porodní asistentky

Dvoudenní seminář s Barbarou Kosfeld

 

Datum:  25. a 26. května 2021 (úterý a středa)
Místo konání: Hotel Globus, Praha 4, Horní Roztyly
Cílová skupina: Porodní asistentky, vyučující porodní asistence, studentky porodní asistence, lékaři – porodníci.
Porodní asistentky pracující v porodnicích jsou obzvláště vítány
Lektorka: Barbara Kosfeld, MA, MSc, MgA, MBA
Moderátorka: Zuzana Štromerová, BSc., ředitelka pořádajícího Porodního domu U čápa
Pracovní jazyk: Angličtina. Tlumočení do češtiny Zuzana Štromerová
Počet účastníků: max. 25

 

Učení je celoživotní proces

Život se nezastavil ani v nelehké době covidové. I letos vás zve obecně prospěšná společnost Porodní dům U čápa na kurz vedený německou lektorkou Barbarou Kosfeld.

Média jsou přeplněna zprávami o vývoji pandemie a díky tomu zanikají zprávy o množících se Centrech porodní asistence v různých částech republiky. Tato centra se snaží nabídnout ženám individuální, vstřícnou porodnickou péči. Jsou jistě velice dobrým pokrokem v porodnictví České republiky a uspokojí mnoho rodících žen. Zavedení praktik a postupů, které používají porodní asistentky při péči o ženu v domácím prostředí, do systému práce porodních asistentek v porodnicích a vzájemná spolupráce nemocničního a komunitního prostředí rozšíří nabídku porodnic, přiláká do porodnic více žen, které by jinak rodily doma, zvýší bezpečí nabízené péče, zvýší uspokojení porodních asistentek ze samostatně a dobře odvedené práce.

V kurzu, který vám nabízíme,
  • budete mít možnost hlouběji proniknout do specifických bezpečných praktik, používaných porodními asistentkami v době předtechnické, ověřených moderním výzkumem a přenositelných do prostředí porodnic,
  • budete mít možnost sdílet své zkušenosti z prostředí porodnice s komunitními porodními asistentkami (učení sdílením),
  • budeme hledat cestu, jak svou vlastní práci kriticky hodnotit, dokumentovat, sbírat důkazy (data) o efektivitě, prospěšnosti a bezpečnosti péče poskytované porodními asistentkami a jejich úloze v podpoře zdraví rodících žen a jejich novorozených dětí,
  • budeme hledat efektivní způsob mezioborové komunikace (porodní asistentka pracující v porodnici x komunitní porodní asistentka, porodní asistentka x lékař, porodní asistentka x doprovod ženy),
  • se naučíte a budete diskutovat o tom, jak číst, hodnotit a používat údaje z výzkumu, zejména ty, které jsou vázány na porodní asistenci a podporu zdravého přirozeného porodu.
  • Vzhledem ke stále trvající pandemii Covidu jsme do programu aktuálně zařadili velmi specifické téma týkající se bezpečné práce komunitní porodní asistentky v době covidové pandemie.

Kurz je pojímán jako celek, proto neuvádíme rozpis a program jednotlivých dnů. Z toho důvodu také není možné vybrat si účast pouze na jeden den kurzu.

Časový rozpis dne

8,30  –  9,00 Registrace účastnic
9,00 – 10,30 Přednáška
10,30 – 11,00 Přestávka
11,00 – 12,30 Přednáška
12,30 – 14,00 Oběd
14,00 – 15,30 Přednáška
15,30 – 16,00 Přestávka
16,00 – 17,30 Přednáška a hodnocení dne

Časová specifikace jednotlivých bloků během dne je orientační.

Důležitá opatření v době covidové:
  • Účast na kurzu bude možná jen s negativním testem PSR nebo antigenním, očkovaní přinesou Certifikát o očkování.
  • Účastníci si budou chránit nos a ústa respirátorem.

Seminář jsme naplánovali záměrně na konec května, kdy je pravděpodobné, že bude příznivější epidemiologická situace.

Účast dětí na semináři není možná. Nemáme možnost zajistit hlídání dětí.

Kdo je Barbara Kosfeld


Barbara Kosfeld, MA, MSc, MgA, MBA
německá porodní asistentka, konzultantka, poradkyně a lektorka v oblasti porodnictví

Paní Kosfeld je ojedinělá porodní asistentka v Evropě: její absolutní předností jsou vysoké odborné znalosti, hluboká praxe a praktické zkušenosti v oblasti primární porodnické péče spojené se schopností předat informace uceleným a přehledným způsobem. Její schopnost vysvětlit návaznost a kombinaci faktů a začlenit kombinaci příčiny a následku v celé šíři probírané látky je pro výuku bezpečné poskytované péče zcela zásadní. Díky tomu lze již z průběhu těhotenství „přečíst“ očekávaný průběh porodu. To je přesně to, co zaběhnutý vzdělávací systém pro porodní asistentky a porodníky nedělá.

Paní Kosfeld vystudovala v magisterském programu srovnávací literaturu. Prošla výcvikem porodních asistentek, které působily ještě za druhé světové války. Získala tak vědomosti z doby, kdy ještě nebyla zavedena porodnická technika. Paní Kosfeld má tudíž jedinečnou možnost kombinovat vědomosti tradičních porodních asistentek s poznáním současné moderní vědy. Po tomto čtyřletém studiu a následné tříleté odborné přípravě v nemocnici se stala porodní asistentkou (1989). V roce 1994 založila ve městě Aachen (Cáchy) první praxi porodních asistentek a o tři roky později porodní dům PEGASUS. Za další rok rozšířila porodní dům o Zentrum Akademii, vzdělávací středisko pro porodní asistentky. V roce 2000 zorganizovala první Evropský kongres porodních asistentek o mimonemocničním porodnictví, které se konalo rovněž v Aachenu.

V Německu, Belgii a dalších evropských zemích působí jako poradkyně, konzultantka a lektorka. Gynekologickým a porodnickým oddělením v nemocnicích radí při restrukturalizaci jejich pracovních týmů, při zavádění nových systémů a při přestavbě porodních sálů. Porodním asistentkám radí při zakládání soukromé praxe. Své vzdělávací semináře vede v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Od roku 2002 působí také v České republice, kde aktivně spolupracuje s pražským Porodním domem U čápa: každoročně zde vede mimořádně úspěšné odborné kurzy a semináře pro české a slovenské porodní asistentky. Své semináře věnuje zrcadlení historicky ověřené praxe s výsledky novodobých výzkumů. Zdůrazňuje odpovědnost porodních asistentek za vlastní práci a jejich důležitou úlohu v podpoře zdraví žen, jejich dětí a celých rodin.

V komunitním prostředí v rámci primární porodnické péče pracovala přes 25 let. Za dobu svého působení mimo nemocnici asistovala u porodu více než 1500 dětí včetně porodů koncem pánevním a dvojčat.

Od roku 2012 se věnuje studiu staré literatury pro porodní asistentky (učebnice ze 17. až 19. století). Aplikací pradávné moudrosti porodních babiček se snaží oživit a šířit umění porodních asistentek.

Registrační poplatek

Lékaři a porodní asistentky 6 900 Kč
270 €

 

Přihlášení na seminář je platné až po zaplacení registračního poplatku.

Registrační poplatek zahrnuje účast na odborném programu, občerstvení o přestávkách a oběd po oba dny.

Registrační poplatek je přenosný: pokud zjistíte, že se semináře nemůžete zúčastnit a poplatek jste již zaplatili, můžete za sebe vyslat náhradníka. Ten musí vyplnit online přihlášku, finančně se vyrovnáte mezi sebou. Náhradníka nelze vyslat jen na 1 den.

Stornopoplatky

Uhradíte-li seminář a svou účast nyní zrušíte nebo se na seminář nedostavíte, bude výše stornopoplatku 100 %.

Přihláška

Na seminář se přihlaste zde.

Počet volných míst: 2