Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Přihláška na odborný seminář

Bezpečný porod v porodnici jako doma

Přednášející Barbara Kosfeld

25. a 26.5.2021, Praha

Počet volných míst: 2

 

V části Osobní a Kontaktní údaje vyplňte všechna pole. Ubezpečujeme vás, že vaše soukromé údaje nikomu dalšímu nesdělujeme (nejsme obchodní společnost), slouží pouze pro vnitřní potřeby porodního domu (korespondence s vámi, interní statistiky porodního domu). Do políčka Telefon zapište telefonní číslo Vašeho mobilního telefonu, nebo telefonu, na kterém Vás v případě nutnosti spolehlivě zastihneme.

Při vyplňování políček používejte diakritiku, tzn. pište háčky a čárky, aby nedocházelo ke zkomolení údajů.


Osobní a kontaktní údaje
Titul, příjmení, jméno: Jméno musí být vyplněno!
Bydliště
  - ulice a č. domu: Ulice musí být vyplněna!
  - PSČ: PSČ musí být vyplněno!
  - město (dod. pošta): Město musí být vyplněno!
Povolání: Povolání musí být vyplněno!
Pracoviště (název a místo): Pracoviště musí být vyplněno!
Telefon (mobil): Číslo musí být vyplněno!
E-mail: E-mail musí být vyplněn!

 

Faktura
Po obdržení přihlášky vám e-mailem pošleme potvrzení o jejím přijetí a připojíme fakturu k uhrazení účastnického poplatku.
Pokud si seminář budete hradit sami, pak do faktury jako plátce uvedeme Vaše údaje, tj. údaje převzaté z vaší přihlášky z rubriky Osobní a kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa). Potřebujete-li některé údaje doplnit (např. IČO) nebo změnit (např. fakturační adresu), nebo Vám fakturu proplatí někdo jiný (zaměstnavatel, škola apod.), vyberte druhou volbu „Něco doplnit, změnit“ a do příslušných políček zapište potřebné údaje.


Souhlas s podmínkami

Bez souhlasu s podmínkami nelze přihlášku odeslat a na seminář se přihlásit!

Antispamová ochrana
Aby se znemožnilo automatizovaným programům, tzv. robotům, zneužívat komunikačních služeb, byl zaveden systém, který tomuto zneužívání zabrání. Systém tvoří dva prvky: alfanumerický kód a ověřovací políčko. Alfanumerický kód je představován buď deformovaným textem nebo obrázkem se skrytým textem. Robot takto „upravený” text nedokáže přečíst, to dokáže jen člověk. Ten tím, že tyto znaky přečte a ručně je opíše do ověřovacího políčka, je zajištěno, že formulář odesílá člověk a ne robot. Zůstane-li políčko nevyplněné nebo je vyplněné chybně, systém neumožní formulář odeslat.
Prosím, opište tento pětimístný kód    do tohoto políčka:
Pozor na číslice 1 a 7 a písmeno l při opisování kódu! Jsou si tvarem hodně podobné a jejich záměnou často vzniká chyba při opisování kódu.


Zkontrolujte všechny vyplněné údaje a vybrané volby. Pokud je vše v pořádku, klikněte na následující tlačítko: