Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Otázky pro porodní asistentky

 

1. Jste spokojená se současnými možnostmi uplatnění a pracovního zařazení porodních asistentek?

     Ano             Ne             Částečně

     Výhrady:  

 

2. Jaké pracovní zařazení byste pro sebe považovala za optimální?

     

 

3. Uvažovala jste nebo uvažujete o práci v komunitním prostředí (jako soukromá porodní asistentka),
příp. již v tomto prostředí pracujete?

     Ano             Ne

 

4. Jste přesvědčena, že Vás škola připravila pro všechny oblasti práce porodní asistentky,
tj. včetně soukromé praxe?

    Jsem         Nejsem         Částečně ano

 

5. Víte jak a na jakých principech poskytují porodní asistentky péči těhotným a rodícím ženám
v porodních domech?

     Vím           Nevím

 

6. Znáte nějaký jiný, v ČR oficiálně registrovaný porodní dům, než Porodní dům U čápa v Praze?

     Znám          kde:  

                                  Pořádá tento porodní dům také akce pro porodní asistentky?          

     Neznám

 

7. Jaké pracovní podmínky (typ smlouvy, možnost samostatného rozhodování apod.) by Vám měl
porodní dům nabídnout, aby byl pro Vás zajímavým pracovním místem?

     

 

8. Kdybyste měla pracovat v porodním domě a Vaše podmínky v předchozím bodě by byly splněny,
jaký měsíční příjem by pro Vás byl přijatelný?

       Kč

 

Chcete-li k některým otázkám něco doplnit, vyjádřit své názory,
připojit poznámky, stesky či přání apod., můžete tak učinit zde

(uvedete-li zde své jméno či kontakt, nebude v anketě zveřejněno;
bude sloužit jen pro naší informaci a ev. vzájemnou komunikaci)
:
Prosím, opište tento kód Antispam  do tohoto políčka: