Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Personální zajištění provozu Porodního domu U čápa

 

Odbornou péči zajišťuje

Zuzana Štromerová Zuzana Štromerová, BSc.
  • porodní asistentka s 36 letou praxí v oboru
  • poskytovatelka odborné péče klientkám porodního domu
  • iniciátorka a organizátorka vzdělávacích akcí pro odborníky i širokou veřejnost (kurzy, semináře, konference)
  • profesní profil Zuzany

 

Některé podružné činnosti zajišťuje její manžel

Ivan Štromer Ivan Štromer
  • administrativní zajišťování vzdělávacích akcí pořádaných Porodním domem U čápa (rozesílání pozvánek na akce, administrace přihlášek a faktur, evidence účastnic, evidence plateb, komunikace s účastnicemi kurzů, vyhotovení účastnických certifikátů, shromažďování a příprava podkladů pro zpracování účetnickou firmou, organizační pomoc při konání akcí apod.)
  • správa internetových stránek Porodního domu U čápa