Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Kontaktní údaje Porodního domu U čápa

Název Porodní dům U čápa, o.p.s.
Poštovní adresa Augustinova 2, 148 00 Praha 4 Roztyly
Adresa poradny Roztylské náměstí 35, Praha 4 Spořilov
Telefon    602 958 396
E-mail info@pdcap.cz
Kontaktní osoba Zuzana Štromerová, BSc., porodní asistentka, ředitelka porodního domu