Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Jak do Porodního domu U čápa

Poradna Porodního domu U čápa se nachází v budově zdravotnického zařízení MiniCLINIC v Praze 4 na adrese:

Roztylské náměstí 35, Praha 4 – Spořilov

Městská čtvrť Spořilov se dělí na dvě oblasti: Starý Spořilov, tvořený vilovou zástavbou, a Nový Spořilov, známější pod označením Sídliště Spořilov. Naše budova se nachází v samém centru staré části Spořilova přímo na jeho centrálním náměstí. Budova se nachází 800 m od křižovatky dálnice D1 s tzv. Jižní spojkou (v oblasti Kačerova). Jestli vás zajímají fotky budovy a interiéru poradny, podívejte se zde.

Pro lepší orientaci si prohlédněte mapu Spořilova s vyznačením místa sídla naší poradny. Chcete-li využít parádní funkci Street View na této mapě, klikněte vlevo v okně na obrázek budovy. Mapa vpravo se změní na velkou fotku, kterou můžete myší otáčet, naklánět a „posouvat se“ po ulici.

K naší poradně se dostanete autem nebo městskou hromadnou dopravou (MHD).

 • Autem
 • MHD
 • D1 od Brna
 • D5 od Plzně
 • D8 od Lovosic
 • D11 od Hradce Králové a R10 od Liberce

Po dálnici D1 ze směru od Brna

Dálnici D1 opusťte 2 km za jejím nultým kilometrem, výjezdním pruhem se směrovou tabulí KARLOVY VARY, CHOMUTOV, PLZEŇ, STRAKONICE, Braník, Krč. Dálnice v tomto místě přetíná tzv. Jižní spojku. Na tu se potřebujete dostat. Dálnice však nemá přímý výjezd na Jižní spojku směrem na Černý Most, a tak bude nutné absolvovat poněkud spletitý manévr (naštěstí jen krátký), který vás do správného směru otočí:

Po výjezdu z dálnice se na Jižní spojku napojíte nejprve do opačného směru, tedy na Smíchov. Zde se držte stále v pravém jízdním pruhu. Podjeďte dálnici a po 100 m následuje podjezd dalšího mostu. Stále se držte v pruhu zcela vpravo. Hned za tímto druhým mostem vyjeďte z Jižní spojky, těsně před benzínovou stanicí Shell. Výjezd se stáčí doprava a stoupá vzhůru. Na konci výjezdu vás čeká malá křižovatka (těsně před další benzínkou ÖMV vlevo), zde odbočte vpravo. Toto odbočení vás navede na most, který jste právě podjeli. Most přejeďte a na jeho konci odbočte vlevo dolů. Tento výjezd vás přivede zpátky na Jižní spojku, tentokrát již na správný směr na Černý Most. Jakmile na spojku najedete, držte se v pravém jízdním pruhu. Na Jižní spojce se však vůbec „neohřejete“, neboť asi po 100 metrech z ní zase vyjedete. Vyjeďte z ní výjezdem označeným směrovou tabulí Spořilov, Michle. Ještě v oblouku výjezdu se zařaďte do pravého pruhu pro přímý směr. Tento pruh vás navede do ulice Hlavní, která celou čtvrť Spořilov napříč protíná.

Pokračujte ulicí Hlavní. Nyní budou pro vás vodítkem ulice, které ulici Hlavní křižují. Jsou tři, ulici Hlavní protínají kolmo, a musíte je minout (počítejte je)! Pak přijde čtvrtá ulice Boční II, která ulici Hlavní protíná šikmo. Odbočte vlevo do ulice Boční II. Ta klesá a po 100 metrech ústí do Roztylského náměstí. Hned první dům vlevo na konci tohoto ústí je naše sídlo (bílá vila s červenou střechou) s parkovací plochou vedle ní. Vjeďte na tuto plochu a zaparkujte. Vchod k nám je z čelní strany budovy (z náměstí). Máme vlastní zvonek.

Po dálnici D5 ze směru od Plzně

Dálnici D5 opusťte na jejím nultém kilometru na okraji Prahy v oblasti Zličín, sledujte směr (směrové tabule) Brno. Po výjezdu pokračujte po rychlostní silnici R1. Na 16,5 km této silnice se zařaďte do odbočovacího pruhu, směr PRAHA – Braník, Barrandov. Po odbočení na Barrandov pokračujte ulicí K Barrandovu a stále sledujte směr Brno. Budete-li směr Brno poctivě sledovat, odbočíte z této ulice K Barrandovu, na hranici mezi Barrandovem a Smíchovem, na tzv. Jižní spojku. Po Jižní spojce jeďte až na její 5. kilometr, kde z ní vyjeďte na Spořilov (sledujte směrovou tabuli). V oblouku výjezdu se zařaďte do pravého pruhu pro přímý směr a dále pokračujte ulicí Hlavní na Spořilov.

Dále budou pro vás vodítkem ulice, které křižují ulici Hlavní. Jsou tři (počítejte je), ty musíte minout! Po nich přijde křižovatka s ulicí Boční II, která ulici Hlavní protíná šikmo. Odbočte vlevo do ulice Boční II. Ta klesá a po 100 metrech ústí do Roztylského náměstí. Hned první dům vlevo je naše sídlo (nápadná bílá vila s červenou střechou) s parkovací plochou vedle ní. Vjeďte na tuto plochu a zaparkujte. Vchod k nám je z čelní strany budovy. Máme vlastní zvonek.

Po dálnici D8 ze směru od Lovosic

Dálnice D8 vstupuje do Prahy ze severu, prochází celým městem a na jihu pak vychází jako dálnice D1 na Brno. Absolvujte tedy celý průjezd městem (je to asi 15 km). V oblasti Kačerova vyjeďte z dálnice na výjezdu označeném Mladá Boleslav, Hradec Králové, Spořilov (je to výjezd hned za benzínkou ÖMV). Výjezd vás svede na tzv. Jižní spojku , ale vy se po ní téměř nesvezete, neboť zhruba po 100 metrech z ní budete hned zase vyjíždět, a sice na výjezdu Spořilov (sledujte směrovou tabuli). V oblouku stoupavého výjezdu na Spořilov se zařaďte do pravého pruhu pro přímý směr a dále pokračujte ulicí Hlavní na Spořilov.

Dále budou pro vás vodítkem ulice, které křižují ulici Hlavní. Jsou tři (počítejte je), ty musíte minout! Po nich přijde křižovatka s ulicí Boční II, která ulici Hlavní protíná šikmo. Odbočte vlevo do ulice Boční II. Ta klesá a po 100 metrech ústí do Roztylského náměstí. Hned první dům vlevo je naše sídlo (nápadná bílá vila s červenou střechou) s parkovací plochou vedle ní. Vjeďte na tuto plochu a zaparkujte. Vchod k nám je z čelní strany budovy. Máme vlastní zvonek.

Po dálnici D11 ze směru od Hradce Králové a po rychlostní silnici R10 od Liberce a Mladé Boleslavi

Na svém nultém kilometru při příjezdu do Prahy v oblasti zv. Černý most rychlostní silnice R10 plynule pokračuje jako tzv. Jižní spojka, dálnice D11 se na tuto spojku napojuje (při nájezdu na spojku sledujte směrové tabule s označením Brno). Po Jižní spojce pak pokračujte zhruba 12 km a dojeďte až na její 3,5 kilometr. Na něm vás čeká výjezd na cíle Wien, Linz, České Budějovice, Brno. Vyjeďte z Jižní spojky. V oblouku výjezdu se zařaďte do pravého jízdního pruhu pro odbočení vpravo na hlavní ulici (Chodovská), která následuje hned za výjezdem.

Po najetí na hlavní ulici Chodovská se stále držte v pravém pruhu, protože hned po 100 m budete z ulice Chodovská odbočovat vpravo do ulice Severní I. Po ujetí dalších 100 m znovu odbočte vpravo do ulice Severovýchodní I a jeďte jí až k nejbližší světelné křižovatce (400 m). Ta se nachází na Roztylském náměstí, na němž je už naše poradna. Na křižovatce odbočte doleva a pokračujte po okraji náměstí vzhůru ještě 200 m a jste u nás (bílá vila s červenou střechou), kde my sídlíme. Vchod k nám je z čelní strany budovy. Máme vlastní zvonek.

 • Metrem
 • Autobusem MHD

Přímo k nám žádná linka metra nejede. Nejblíže k nám jede linka C (na Kačerov), ale je třeba tam přestoupit na autobus MHD:

Z metra vystupte ve stanici Kačerov a v areálu stanice přestupte na autobus č. 138 směr Hostivař (autobus má interval ve všední dny 15 minut po celý den, jezdí v sobotu i v neděli). Autobusem jeďte 4 stanice a vystupte ve stanici Roztylské náměstí (10 min. jízdy). Po vystoupení z autobusu se vraťte pár kroků k vyznačenému přechodu pro chodce přes hlavní silnici a hlavní silnici po něm přejděte. Poté pokračujte přímo ještě 110 m (z kopce) a jste u nás (velká nápadná bílá vila s červenou střechou, po levé straně označená reklamními transparenty firmy REMAX. Cesta pěšky od stanice autobusu k nám trvá 2 minuty.

Pokud jste mimopražští a přijeli jste do Prahy

 • vlakem na Hlavní nádraží nebo Nádraží Holešovice, nastupte do vlaku metra C přímo v areálu nádraží, směr Háje.

 • vlakem na Nádraží Smíchov, nastupte v areálu nádraží do metra linky B směr Černý Most, jeďte 6 stanic a vystupte ve stanici Florenc. Tam přestupte na metro linky C směr Háje.
  Od nádraží Smíchov se dá také jet přímo k nám autobusovou linkou č. 118, ale cesta k nám je dlouhá (15 stanic). Jestliže se přesto vydáte tímto autobusem, vystupte ve stanici Severozápadní. Po výstupu z autobusu dojděte k blízké pobočce Komerční banky (je hned u stanice) a podél ní se vydejte vzhůru po náměstí (180 m) a jste u nás.

 • autobusem na autobusové nádraží Florenc, nastupte na metro přímo v areálu nádraží. Nastupte do vlaku metra linky C jedoucího směrem na Háje.

 • autobusem do stanice Černý Most, nastupte tamtéž na linku metra B směr Zličín, jeďte 9 stanic a vystupte ve stanici Florenc. Tam přestupte na linku metra C směr Háje.

Nejblíže k nám jede linka autobusu č. 138. Spojuje čtvrtě Hostivař, Zahradní Město, Spořilov, Kačerov a Nemocnici Krč. Stanice je od naší poradny vzdálena 130 m.

Interval ve všední dny je 15 min. po celý den, v sobotu 30 min. po celý den, v neděli dopoledne 40 min., odpoledne 30 min.

Ať přijedete z jednoho či druhého směru, vždy vystupte ve stanici Roztylské náměstí.

A. Přijedete-li do stanice ze směru od Kačerova, vraťte se po chodníku pár kroků zpět až dojdete k přechodu pro chodce, vyznačeném přes hlavní ulici. Přejděte po tomto přechodu hlavní ulici na druhou stranu. Za přechodem pokračujte přímo ještě 110 m (z kopce) a jste u nás (nápadná bílá vila s červenou střechou, je vidět už z dálky).

B. Přijedete-li do stanice ze směru od sídliště Spořilov, po vystoupení z autobusu pokračujte ještě pár kroků ve směru jízdy autobusu k nejbližší křižovatce (je to tak 5 metrů) a tam odbočte vpravo. Jděte po chodníku ještě asi tak 110 m (z kopce) a jste u nás (nápadná bílá vila s červenou střechou, je vidět už z dálky).

PDS

Cesta pěšky od autobusu k nám trvá 23 minuty.

Pro cestu k nám lze použít i další autobusové linky, 118, 135, 136, 170 a 213. Nejblíže k nám jedou 118 a 170 (stanice Severozápadní), jejich stanice je už vzdálená 220 m, stanice ostatních linek jsou od našeho objektu vzdáleny ještě více (500 a 800 m), u nich počítejte s delší (až 15ti minutovou) dobou chůze od zastávky k nám.