Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Provoz poradny porodního domu

Poradna Porodního domu U čápa nemá pravidelný, každodenní provoz. Nemá stanovené žádné ordinační dny, ani hodiny.

V poradně je porodní asistentka přítomná pouze v době domluvených schůzek s klientkami a v době konání skupinových kurzů, jinak je poradna zavřená. Z toho důvodu varujeme před návštěvou naší poradny bez objednání: riskujete, že poradna bude buď zavřená, nebo třeba otevřená bude, ale porodní asistentka se bude věnovat klientce nebo klientkám, které se předem řádně objednaly; nebude Vás tak moci přijmout, nebo budete muset čekat. Proto, rozhodnete-li se naší poradnu navštívit, předem se na takovou návštěvu objednejte. Výjimku tvoří Dny otevřených dveří, na které se neobjednává, na ně přijďte přímo „z ulice”.

Jak se objednat
  • Telefonicky na číslo mobilního telefonu 602 958 396 (paní Štromerová).
  • E-mailem, esemeskou. Objednání e-mailem nebo esemeskou je možné také, oproti telefonu je však tento způsob mnohem méně operativní.

Kdy volat na objednání?
Denně (pondělí až neděle) od 9 do 19 hod.

S porodní asistentkou si domluvíte termín vaší návštěvy, který bude vyhovovat oběma (Vám i asistentce). Pro schůzky v poradně se upřednostňují pondělky a středy.