Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Dny otevřených dveří v poradně Porodního domu U čápa

Porodní dům U čápa pořádá již několik let pravidelné Dny otevřených dveří ve své poradně na Spořilově. Všechny potřebné informace k tomu jsou uspořádány do přehledné tabulky:

K čemu jsou určeny Naše Dny otevřených dveří slouží k tomu, abyste se přišli podívat do naší poradny, seznámili se osobně s porodní asistentkou Zuzanou Štromerovou, poskytovatelkou odborné péče v porodním domě, a dozvěděli se od ní, jaké služby nabízí těhotným ženám a ženám po porodu. Pokud o některou ze služeb budete mít zájem, můžete se hned na místě na ni objednat, příp. domluvit se na dalším postupu.
K čemu nejsou určeny Na Dnech otevřených dveří se poskytují informace jen obecného charakteru (viz předchozí info), rozhodně neslouží k probírání a řešení záležitostí týkající se vašeho aktuálního těhotenství. K tomu jsou určeny individuální konzultace. Konzultaci je třeba absolvovat jako samostatnou návštěvu poradny a je nutné se na ni objednat. Objednat se na ni můžete přímo na Dnu otevřených dveří (nebo později na č. 602 958 396).
Program Dny otevřených dveří nemají pevný program; každému páru, tak jak do poradny budete postupně přicházet, se bude věnovat porodní asistentka Zuzana Štromerová, BSc. Zodpoví vám vše, co vás bude v souvislosti s nabízenými službami zajímat (vhodné je připravit si otázky předem).
KDE se konají V poradně Porodního domu U čápa v Praze na Spořilově. Přesnou adresu a popis jak se do poradny dostanete, se dozvíte zde.
KDY se konají Jednou za měsíc, obvykle poslední pondělí v měsíci. Pokud tomu brání nějaké okolnosti, např. připadne-li na tento den svátek, přesouvá se termín na nejbližší středu (ev. na jiný den).
Termíny však vypisujeme na dva, maximálně na tři měsíce dopředu, a to proto, že jen v tomto horizontu můžeme konání Dnů otevřených dveří stoprocentně zaručit. Z toho důvodu uvádíme v přehledu termínů dole v této tabulce jen termíny závazné.
Kdy se nekonají Dny otevřených dveří se nekonají v období letních prázdnin (červenec a srpen) a Vánoc (prosinec).
Jak dlouho trvají Naše Dny otevřených dveří netrvají celý den, nýbrž jen dvě hodiny, a to od 16,30 do 18,30 hod. (přijít můžete kdykoli v této době).
Vstupné Na Dny otevřených dveří se žádné vstupné, samozřejmě, nevybírá, vaše návštěvy jsou v tomto případě zcela zdarma.
Objednání Na Dny otevřených dveří se neobjednává, přijďte přímo! Vyberte si termín, který vám bude nejvíce vyhovovat, a přijďte. Přijít můžete buď sama nebo s partnerem, budeme se na vás těšit.
Pro cizince Povídat si se Zuzanou Štromerovou můžete i v anglickém jazyce (vhodné pro páry – cizince hovořící anglicky, nebo je-li jeden z nich cizinec, který ovládá anglický jazyk).
Termíny konání 30.10. (pozor, středa!)   a   25.11.
Další termíny budou postupně doplňovány, jakmile budou zaručeny.
Druhým povoláním tlumočnice a překladatelka.
Vzdělání v oboru:
  - Státní zkouška z anglického jazyka (1991)
  - Kurz konferenčního tlumočení (1992)
  - Kurz simultánního a konsekutivního tlumočení na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1998)
Praxe v oboru:
  - 25 let tlumočnické a překladatelské činnosti
  - Kabinové tlumočení pro různé firmy, společnosti a reklamní agentury
  - Vlastní přednášky a diskusní příspěvky na odborných konferencích a kongresech konaných v zahraničí
  - Tlumočení zahraničních přednášejících na odborných konferencích a seminářích konaných v ČR
  - Dlouholetá členka mezinárodního výboru Středoevropského regionu ICM
  - Překlady zahraničních odborných publikací