Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Co o nás napsaly rodičky, které porodily v CAPu

Slova ředitele nemocnice Bulovka „Čas ukáže, bude-li mít CAP právo na život“, která pronesl při slavnostním otevírání Centra, byla podnětem pro porodní asistentky pracující v CAPu k zavedení dotazníků pro rodičky, které v CAPu porodily. Vyjádřeními rodiček v dotaznících chtěly dokázat, že CAP právo na svůj „život“ obhájil. A nejen to, vyjádřeními rodiček chtěly zároveň dokázat, že způsob, kterým byly porody v CAP vedeny, je způsob správný a vhodný.

Dotazník sestavily porodní asistentky CAPu Zuzana Štromerová a Ivana Königsmarková na základě svých odborných zkušeností a dlouholeté praxe v porodnictví. Dotazník sestával ze čtyř oblastí otázek. První oblast tvořily otázky charakteru identifikačního (jméno, termín porodu), druhá oblast měla charakter obecně informační (partner u porodu, jméno por. as. u porodu, účast na kurzu), třetí oblast měla charakter – dalo by se říci – technický (poloha při porodu, zásahy lékaře apod.) Čtvrtá oblast byla okruhem stěžejním a pro účely dotazníku nejcennějším, neboť obsahovala otázky, které již mají charakter subjektivního hodnocení. Tato oblast se také stala předmětem zveřejnění na této stránce. Rodičky v této oblasti byly vyzvány, aby

 • zhodnotily práci porodních asistentek v průběhu I. i II. doby porodní
 • popsaly první dvě hodiny po porodu (IV. doba porodní)
 • vícerodičky porovnaly své předchozí porody v „klasických“ porodnicích s porodem v CAP popsaly svůj pobyt na oddělení šestinedělí po porodu v CAP
 • sdělily, zda porod v CAP splnil jejich očekávání
 • poskytly svá (všeobecná) sdělení, dojmy, doporučení apod.

Dotazník vyplňovala každá rodička, která porodila v CAP. Za dva roky existence CAPu jich porodilo 500!


Jak rodičky odpovídaly

Odpovědí v dotaznících je vzhledem k velkému počtu respondentek (500!) ohromné množství, takže uvedeny budou ty nejčastější a také odpovědi mimořádně důležité a zajímavé. Následující výčet odpovědí je rozdělen pro lepší a ucelenější přehled do skupin:

 1. Celkové dojmy z porodu v CAP
 2. Dojmy z atmosféry prvních dvou hodin po porodu
 3. Hodnocení práce porodních asistentek
 4. Srovnání s předchozími porody
 5. Pobyt na šestinedělí
 6. Různá sdělení, dojmy a doporučení

Skupina 1. – Celkové dojmy z porodu v CAP

CAP jsem vyhledala proto, že stále více nedůvěřuji klasické medicíně, a tudíž se jí snažím vyhnout. Mám ráda přirozený a individuální, nikoli „státní“ přístup.
Pečlivě jsem vybírala porodnici, protože jsem se velmi obávala porodu, i toho, jak zvládnu péči o dítě. Hledala jsem oporu a pochopení. Vše jsem našla v CAPu.
Chtěla jsem miminku dát něžný a přirozený vstup do života. Tomuto ideálu se nejvíce přiblížil CAP.
Přála jsem si porodit v „komorním“ prostředí za přítomnosti manžela, s minimem lékařských zásahů.
Chtěla jsem přivést dítě na svět v příjemném prostředí bez stresu a s lidmi, kterým věřím.
Hledala jsem laskavý přístup a skutečný zájem v tak významné chvíli. Obojího se mi v CAPu bohatě dostalo.
Přála jsem si pro miminko to nejlepší. Proto jsem si vybrala CAP.
Věřila jsem, že stejně krásně jako probíhalo moje těhotenství podle přírody, proběhne i porod.
Krásný zúčastněný přístup, díky kterému byl porod opravdu radostnou událostí.
Klidný, milý, odborně důvěryhodný personál mi dal pocit, že jsem partner a ne pacient.
Od první chvíle, kdy jsem CAP navštívila, jsem mu důvěřovala.
V CAPu je všechno na mamince, co si vybere.
V CAPu má člověk pocit, že on je tím, komu se věnuje maximální péče a pozornost, a to s radostí, nikoli z profesní nutnosti, jak je tomu v klasických porodnicích.
Svým přístupem mi personál CAP zvedl sebevědomí.
Vždycky jsem si myslela, že by porody mohly probíhat jako v CAPu: úplně normálně, přirozeně, bez studenosti a bez lékaře, pokud je vše v pořádku.
Porod v CAPu byl úplně přirozený, v přátelském prostředí. Nevím, co bych chtěla jinak. Věřím, že se to projeví i na synovi.
Volný pohyb, příjemné prostředí, skvělí lidé, to vše přispělo k tomu, že jsem přivedla na svět miminko sice v bolestech, ale naprosto klidná, s vírou ve své, přírodou dané schopnosti.
Vlídné přijetí, oslovení jménem, pomoc porodní asistentky, její neustálá blízkost a povzbuzování, že mi to jde dobře. Vše je mi vysvětleno.
Od začátku těhotenství jsem chtěla rodit v CAPu, přestože CAP teprve vznikal. Byla jsem psychicky připravená na aktivní porod. Pokud bych musela na porodní sál, strašně by mě to mrzelo. Tento pocit se mi zachoval i po porodu v CAPu.
Porod v CAPu byl mnohem snazší. Pomocí pomůcek (balonu apod.) se lépe překonávala bolest při kontrakcích.
Při porodu v CAPu se mi zdálo, že jsem schopna více spolupracovat.
Porod v CAPu byl přirozenější a příjemnější.
Porod v CAPu byl rychlejší, krásný, se zážitkem na celý život. Teprve u tohoto porodu jsem pochopila pojem "poporodní euforie".
Můj pohled na porod se díky CAPu změnil.
Maminky po porodu v CAPu jsou schopny samy na odd. šestinedělí odejít, nemusí být odváženy.
Od CAPu jsem očekávala dostatek informací a lidský přístup. Informace jsme dostali ve velmi příjemné podobě, avšak přístup jsem nemohla vyzkoušet (rodila jsem nakonec na klasickém porodním sále).
Kvůli překotnému porodu jsem nemohla využít všech vymožeností CAPu, ale přišla bych sem podruhé.
Všechno báječně klapalo, celý porod jsem se cítila klidná. Věděla jsem, že je o mne výborně postaráno.
Ani jsem neočekávala, jak krásně a naplno se dá prožít "těžká hodinka" v životě ženy.
Příjemné prostředí, maximální vyhovění ve všem. Možnost průběžné konzultace po telefonu.
Svůj porod jsem si představovala tisíckrát hůře. Díky CAPu jsem si tento den skutečně užila.
Ačkoli porod v CAPu trval déle, cítila jsem se po něm skvěle.
CAP je místo, kde člověk nalezne to, co se obvykle nedostává v našem zdravotnictví. Byl rychlejší a méně bolestivý.
Všestranná péče vedená v našem zájmu.
Jsem ráda, že se konečně dostalo ženám, aby samy řídily tento přírodní proces těla dle jejich potřeb.
Velice krásné prostředí, usměvavé porodní asistentky a především pocit, že ta nejdůležitější osoba jsem já, neboť já jsem rodička!
CAP splnil mé očekávání v oblasti přístupu por. asistentek k rodičce, v kvalitě kurzu, působení prostředí.
Porod v CAP byl mnohem snesitelnější, cítím se v lepší kondici.
Na klasickém porodním sále, bez manžela a vašeho přístupu, bych to nezvládla.
Porodu jsem se obávala, ale po seznámení se s CAPem jsem se zcela uklidnila.
Verbální pomoc, psychická a morální podpora.
Maximální péče. Úleva, relaxace, odpočinek.
Díky prostředí a hlavně atmosféře, kterou jste v CAPu vytvořily, jsem neměla obavy z porodu.
Po prvním porodu (1995) jsem chtěla zažít něco jiného: přirozeného a lidštějšího.
Velice si cením způsobu přístupu k porodu v CAPu.
Nedokázala bych si představit rodit na normálním sále. Jsem moc ráda, že jsem rodila v CAP.
Bylo to vážně úžasné pro mne i pro manžela, moc děkuji.
Všichni, kdo o mně pečovali, byli neobyčejně milí a trpěliví, snažili se mi pomoci a povzbuzovali mě.
Takové zacházení bych přála každé nastávající mamince. I když jsem trávila tyto hodiny na klasickém sále, věnovaly se mi po celou dobu asistentky z CAPu.
V CAPu lepší přístup lékařů a sester, větší volnost v osobním rozhodování.
Možnost průběžné konzultace po telefonu.
Cítila jsem se spíše jako doma než v nemocnici.
Mým přáním bylo přivést své děťátko doma. CAP byl pro mě výbornou alternativou.
To, co se říkalo na kurzu, se stalo realitou při porodu. Lidé z CAPu dělají věci tak, jak slíbí.
Jsme rádi, že už u nás existuje také tato možnost porodu.
Myslím si, že bych své dítě nepřivedla na svět tak šetrně, jako v CAPu.
S péčí jsem byla velice spokojena. Děkuji za neustálá povzbuzování, dobrou náladu a ochotu opravdu pomoci.
Šetrné zacházení, perfektní psychologická příprava, přírodní styl porodu, pocit, že porod je něco normálního a přirozeného, nikoli komplikace nebo obtíže.
Lékař do porodu nemusel vůbec zasahovat, všechno vedla sama porodní asistentka.
Cítila jsem se tam jako mezi lidmi, kteří vědí, co dělají a mají svou práci rádi.
Všechny stavy ze mne rázem opadly a zbytek těhotenství byla krásná pohoda. Nikdy na ně nezapomenu.
Jsem moc vděčná za poskytnutou volnost. Asistentka pouze navrhovala, nabízela, co mohu dělat, ale rozhodnutí ponechávala na mně.
Porod v CAPu jsem snášela mnohem líp. Také proto, že jsem se na porod v CAPu přímo těšila.
Od normální hospitalizace se pobyt liší v tom, že vedle sebe máte někoho strašně úžasného.
Celou dobu porodu jsem se cítila perfektně.
Nová síla do života.
Měla jsem pocit, že je o mně dokonale postaráno. Byl to krásný zážitek pro mne, mého manžela a snad i pro to malé.
Nečekanou situací pro mne bylo to, že se dá rodit tak hezky v klidu a v tak krásném prostředí.
První okamžik setkání prostě nezapomenutelný!
Díky CAPu jsem si svůj porod opravdu vychutnala.
Měla jsem velkou radost, že děcko je zdravé a že jsem to zvládla.
S personálem i s prostředím jsem velice spokojená.
Mohla jsem si užít přítomnosti manžela i radost z dítěte při plném vědomí a vnímání.
Na porod jsem se těšila a s krátkým odstupem mám na něj hezké vzpomínky.
CAP splnil nebo spíše předčil očekávání.
Jsem ráda, že mi bylo umožněno rodit tímto způsobem.
Vše bylo tak, jak jsem si představovala a snila.
Po vydatné snídani připravené a přinesené asistentkou jsme se vydali pěšky na odd. šestinedělí čiperní a usměvaví.
Ta „domácí“ postel mi natrvalo utkví v paměti.
S porodem v CAPu jsem spokojena.
To, že rodina může být po porodu pohromadě, je jedinečným pozitivním příspěvkem do jejího budoucího života.
Jsem všem vděčná, že jsem ten nejkrásnější okamžik v životě ženy prožila ve skvělé kondici, plná optimizmu a radosti.
Přála bych všem maminkám zažít v jejich těžkých chvílích stejnou pohodu a lásku v klidném prostředí.
Nádherné chvíle v příjemném domácím prostředí.
Byl to pro nás moc hezký zážitek v příjemném prostředí.
Stav naprostého bdělého vědomí, vnitřní klid, proudy lásky.
Lidský, chápavý přístup byl velmi povzbuzující. Ochota cokoli vysvětlit.
Bezvadný personál.
Oceňuji obětavost a pomoc.
Blízkost někoho, kdo se o mně stará, kdo ví, co se děje a jak postupovat.
Personál zachovával klid, který na mně přenášel.
Byli jsme všichni šťastni a spokojeni.
Velice klidná a příjemná atmosféra.
Pocit bezpečí, důvěry.
Přesně takový přístup k pacientům jsme hledali.
Nebe a dudy! Jinak bych už rodit nechtěla!
Rodila jsem já a ne nějaký otrava přikurtovaný na lůžku!
Díky intimnímu prostředí a klidu budeme na tyto chvíle s manželem dlouho vzpomínat.
V CAPu byla výborná péče.
Klid, mír, pohoda, hodní lidé neustále nablízku.
Pobyt v CAPu byl výrazně nejlepší (po třech dětech).
Nádherné chvíle v příjemném domácím prostředí.
Jedním slovem – vynikající!
Jsem velmi spokojena a šťastná, že byl CAP otevřen a že jsem se o něm dozvěděla.
Pokud budeme mít další děťátko, chtěla bych rodit opět u vás.
CAP budu rozhodně chválit a všem doporučovat.
Po zážitku v CAPu bych už na normálním sále rodit nechtěla.
Po porodu v CAPu by mě na klasický sál ani heverem nedostali!
Celý porod byl pro mne nezapomenutelným zážitkem. Měla jsem pocit, jako bych se i já narodila.
Byl to pro mne nezapomenutelný zážitek, kterého jsem stále plná. Díky!
Jsem šťastná, že jsem rodila v CAPu.
Jsem strašně ráda, že jsem své druhé dítě porodila v CAP.
Díky CAPu budu mít jen tu nejkrásnější vzpomínku na příchod našeho děťátka na svět.
Na první porod bych chtěla zapomenout, na porod v CAPu nikdy!
Jste šťastní lidé, naplněni tím, co dáváte druhým. Nebude vám to nikdy zapomenuto.
Zaměstnala jsem celý CAP, ale byly jste všechny skvělé. Velmi jste mi pomohly a neztratily jste trpělivost. Máte krásné povolání.
Byla to pohádka a díky za ní.
CAP je fantastická myšlenka!


Skupina 2. – První dvě hodiny po porodu v CAP

Přiložení dítěte ihned na břicho bylo neopakovatelným zážitkem.
Dítě se přisálo sice až za půl hodiny, ale pak se 1,5 hod. nepustilo. Díky tomu jsem se brzy rozkojila (už 2. a 3. den).
Děťátko jsem dostala ihned na hruď. Začalo se plazit, ihned se přisálo a zcela zklidnilo, což bylo pro mne povzbuzující.
První prožitek pocitu, že mě dítě pozná, že je mu se mnou dobře, dovedu ho zklidnit, upokojit, dát mu pocit bezpečí. To je první a důležitá injekce mateřského sebevědomí.
Nečekala jsem, že si ihned po porodu budu moci sednout a dokonce chodit: po prvním porodu jsem si měsíc nesedla.
Bylo velice příjemné moci si po namáhavé noci oddechnout, nemuset se na nic soustředit, vědět, že bude o vše postaráno.
Ihned po porodu jsem se sama vysprchovala a sama chodila.
Přes počáteční fyzickou i psychickou vyčerpanost působily ony dvě hodiny zázračně regeneračně.
Po porodu jsem se cítila daleko lépe. Dokonce jsem byla schopna hned vstát.
Po porodu cítím úlevu a žádnou únavu.
Po porodu se cítím dobře: dokázali jsme to!
Radost z vlastní fyzické a duševní svěžesti.
Převažoval pocit vítězství, že všechno dopadlo bezvadně, nad pocitem žízně a únavy.
Pohoda, úžasné, skvělé, fantastické, perfektní, opravdu krásné.
Děkuji z celého srdce za ně.


Skupina 3. – Hodnocení práce porodních asistentek

Nesmírně mi pomohla, když zcela klidným hlasem na mně mluvila „Klidně dýchejt“ nebo „Dýchejte jako pejsek“ a sama tak začala dýchat. Já se chytla a šlo to.
Na mou asistentku budu dlouho vzpomínat. Jak léta poběží, bude každý rok na dortu mé holčičky vždy o jednu svíčičku víc. Až pochopí, budu jí vyprávět o kouzelné kmotřičce, která jí pomáhala na svět. Moc jí děkuji.
Díky asistence. Byla mým druhým Já. Mohla jsem se na ni spolehnout, i když to moc bolelo.
Asistentka pro mně přijela domů a odvezla mě do porodnice.
Velmi oceňuji, že asistentka CAPu po mém propuštění z porodnice za mnou přijela domů, když mi začínal zánět prsů. Prohlédla mě a poradila. Díky ní jsem nepřestala kojit.
Pravidelné poskytování informací o průběhu porodu a stavu děťátka mě velice uklidňovalo a podporovalo pohodu.
Byla výborná, skvělá, profesionální.
Po celou dobu velmi ochotná, pohodová.
Laskavý přístup porodní asistentky, díky němuž jsem se dokázala vyrovnat s bolestmi, při kterých jsem se vůbec nekontrolovala.
Na paní asistentku, díky které byl porod přes všechny bolesti vřelou záležitostí, budu vzpomínat jedině v dobrém a s dojetím.
Nemohu ani vyjádřit, jak mnoho pro mne udělala. I pro miminko, které – určitě po hezkém porodu s ní – skoro nepláče.
Podmínky, ve kterých asistentky v CAPu provádějí porody, jsou pro ně o mnoho náročnější a pracnější, a přesto to všechno dělají s velkým zájmem o rodičku a dítě.
Moc mi pomohla. Dobře zhodnotila situaci a povzbudila mě.
Byla přítomná, ale diskrétní, chápající.
Velice se mi líbilo její minimální zasahování do přirozeného průběhu porodu. Nevnucovala se, nesnažila se jej řídit. Vytvořila pocit, že je tam, jen kdyby se něco dělo.
Oceňuji rychlost řešení nastalých komplikací při porodu.
Jednala klidně a slušně. Průběžně prováděla vyšetření a měření monitorem.
Laskavá, soucítící, jejíž přítomnost a pomoc po celou dobu nemohla být účinnější a milejší.
Umožnila mi svobodně se poprat s bolestí. Její klid se na mně přenášel a to bylo podstatné, aby šlo všechno dobře. Pomáhala při výběru vhodné polohy, radila, jak dýchat a kdy tlačit.
Asistentka vykoupala dceru v kyblíku, což se dceři velmi líbilo.
Byla jsem malátná, že jsem se nedokázala bez pomoci asistentky postarat o sebe ani o dítě. Přesto chvíle strávené společně s dítětem i s manželem byly pro nás velkým potěšením.
Díky asistentce bez problémů kojím a vlivem stresu na odd. šestinedělí jsem nepřišla o mléko.
Když mne asistentka navedla na správné dýchání, uvolnila jsem se.
Asistentka se mnou prodýchávala kontrakce, čímž mi velice pomohla. Důležitý byl i klidný přístup.
Konejšení asistentky, které mi pomohlo. A vůbec nám bylo fajn.
Oceňuji neustále dobrou náladu asistentky, která mi velice pomáhala radami, jak si pomoci.
Paní asistentka byla sluníčkem, které vyšlo už v 1,15 hod.
Asistentce děkuji, že to se mnou vydržela. Jsem jí moc vděčná.
Porodní asistentka byla skvělá.
Asistentka byla víc než skvělá.
Během porodu mě vedla a pomáhala mi najít vhodnou pozici.
Laskavé, ale pevné vedení porodní asistentky.
Asistentka byla opravdu perfektní, lepší bych si ani nemohla přát.
Hodně mi pomohlo, že mě do ničeho nenutila, oslovovala mě křestním jménem a zajímala se o mojí rodinu; nebyla jsem tedy jen kus, který zrovna přišel na řadu.
Asistentky super. Každá je jiná, ale osobnost. Cítila jsem se velmi dobře.
Uklidňujícím dojmem působila asistentka a hudba.
Nevtíravá přítomnost asistentky (jíž jsem znala z kurzu) mi nejen pomohla lépe zvládnout bolest, ale výrazně mě uklidnila. Cizí osoby (neznámý lékař, více personálu) by mi určitě vadily.
Porodní asistentka se o nás vzorně starala, stejně tak pan doktor.
S partnerem jsme ocenili soukromí, které nám asistentka poskytla, i laskavé nadšení, se kterým s námi hovořila a zařizovala všechny potřebné věci.
Cítila jsem klid, radost a harmonii díky prostředí a asistentce.
Dík asistentce, která se do mého porodu nevměšovala a nechala jeho průběh zcela v mé režii.
Naprosto profesionální a nenahraditelná.
Kromě perfektní pomoci, jak správně natočit miminko a co nejvíce usnadnit porod, byla velmi milá a citlivá i v situacích, kdy jsem ztrácela sebekontrolu.
Moc jsem potřebovala, aby byla stále u mě a říkala mi, kdy a jak mám tlačit.
Svým chováním přispěla ke vzniku atmosféry klidu a jistoty.
Pomohla mi sdělením svých vlastních zkušeností.
Konzultovala telefonicky, doporučila teplou koupel.
Byla báječná: dovedla nás provádět celým porodem a nasměrovat mě i miminko ke správnému cíli.
Ve všem vyšla vstříc.
Chválila mě, že to dělám dobře a to mi velmi pomáhalo.
Bez její pomoci a rad bych to nedokázala.
S trpělivou pomocí asistentky se podařilo poprvé přiložit dítě za 20 minut k prsu.
Každý porodník by měl být takový, jako byla naše asistentka: citlivý, vnímavý, laskavý.
Děkuji všem asistentkám a držím palce, aby jim elán a úsměv vydržel.


Skupina 4. – Srovnání porodu v CAP s předchozími porody

1. porod (Bulovka '92): odnesla jsem si dojem, že žena je při porodu nesamostatná, zcela odkázaná na vůli lékaře a po porodu je nemocná a neschopná pečovat o své dítě. CAP je pravým opakem.
1. porod: strach, střídání lékařů, samota, chodit a pít zakázáno, dlouhé ležení, bolest, pocit viny, že nespolupracuji. CAP: klid, uvolnění, možnost výběru polohy, hezké prostředí, radost.
1. porod v USA. Přes výborné prostředí a atmosféru tam, proběhl porod v CAP podstatně rychleji, cítila jsem se uvolněněji. Po porodu jsem byla v lepší fyzické kondici, více jsem si věřila.
Zcela neporovnatelné: porod v nemocnici – šok na několik let, porod v CAP – skvělý zážitek!
Po třech klasicky vedených porodech nelze srovnávat nesrovnatelné.
Tělo mi samo určovalo, co mám dělat, kdy mám tlačit apod., nemusely mi to říkat asistentky, jako při prvním porodu.
Dva předchozí porody se s porodem v CAPu nedají srovnat: byly nepříjemné, já byla nepřipravena, partner se mnou být nemohl, nikdo si mě nevšímal, byla jsem vyplašená, vynervovaná, což se projevilo na tvorbě mléka a jeho brzké ztrátě.
Mnoho maminek, se kterými jsme o narození našeho děťátka hovořili, vzpomínaly na své vlastní zážitky veskrze smutně (kasárenský režim) a litovaly, že podobnou možnost, jakou nabízí CAP, ony tenkrát neměly.
První dva porody v klasické porodnici. Porodní asistentka měla tendenci porod urychlovat (dirupce, oxytocin), dětská sestra trpěla, že se dítěte nemůže hned zmocnit. V CAPu tohle odpadlo.
Po špatných zkušenostech z předchozích porodů jsem měla strach z přístupu lidí.
1. porod: nikdo nic nekonzultoval, porod zbytečně urychlovali, zcela automaticky mě nastřihli. Nejhorší bylo, že úplně zdravou dceru jsem viděla až po 15ti hodinách po porodu.
První dítě jsem porodila tradičně na sále (11 hod.), minimum soukromí, nemohla jsem chodit do sprchy (stále obsazená), monitorování zásadně vleže, nesměla jsem pít, volit jiné polohy. Nikdo mi neukázal, jak spolupracovat s bolestí. Když začala II. DP, byla jsem úplně sama; porodní tým jsem přivolávala křikem. V klasické porodní poloze jsem dítě nedokázala vytlačit sama.
Nemožnost pohybu při 1. porodu byla pro mě hrozná. Při vlastním porodu mi nikdo neřekl, co mám dělat. Asistentka mi lehla na břicho a dítě se narodilo – s velkým hematomem na hlavě.
Po celou dobu jsem měla pocit, že jsem jen „případ“. V klasické porodnici jsem jen dostávala příkazy co musím a co nesmím. Bylo to dost neosobní.
Měla jsem příliš v paměti špatné zkušenosti z 1. porodu.
Velký rozdíl v prostředí, lidech a průběhu porodu.
Vrácení miminka po porodu v klasické porodnici až po 10ti hodinách cítím dodnes jako křivdu na nás obou!
Mrzelo mě, že mi dítě nedali na holé tělo, už jsem si o to nedokázala říct.
Dětská doktorka mohla s vyšetřením počkat, daleko raději bych v té době tiskla dítě v náručí.


Skupina 5. – Pobyt na šestinedělí

Negativně působil přechod z harmonického prostředí CAP do studeného klimatu šestinedělí.
Po pobytu v CAPu šok, rozčarování, jako zlý sen. Hrůza.
Propastný rozdíl v chování personálu CAPu a šestinedělí.
Probuzení do reality našeho klasického porodnictví.
Doma bylo pro miminko i pro mně vše perfektně připraveno. Nevyhovoval mi rutinní nemocniční provoz. Nepřipadala jsem si nemocná, jen unavená a citlivá.
Denní režim odpovídá spíše péči o vážně nemocné pacienty a ne o zdravé a šťastné maminky a jejich děťátka.
Zavedený režim narušuje sžívání maminky s dítětem.
Vojenský režim (přísné tváře, samé rozkazy).
Všude samý rámus, práskání dveřmi, pokřikování, atd. Pocit jako na vlakovém nádraží.
Přístup dětské lékařky k miminkám byl příšerný, nelidský, bezcitný. To, co jsem na vlastní oči viděla, mě velmi šokovalo. Zacházení jako s hadrovou pannou, kterou navíc nemá ráda, a zrudlé plačící děťátko pod jejíma rukama – bolelo mě z toho u srdce. Miminka se nemohou bránit, mluvit. Nejsou věcí, aby se takto s nimi zacházelo. Myslím si, že se paní doktorka na svou práci vůbec nehodí.
Dětská lékařka by měla více projevovat zájem o zdraví dítěte a méně osočovat matku.
Jako v běžné nemocnici. Personál velmi rozdílný.
Všichni se snažili plnit jen svou pracovní povinnost.
Chyběl individuální přístup personálu při učení se kojit. Matky by pak nemusely odcházet z porodnice s tím, že musí děcka dokrmovat.
Nedostatečné poučení (kojení, stříhání nehtů dítěti, přebalování, atd.).
Doporučovala bych zlepšit přístup k maminkám a způsob podávání informací.
Maminky potřebují konkrétní pomoc, ne papír s 12ti body.
Neochota a nezájem dětských sester. Často jsem měla pocit, že je doslova obtěžuji.
Dětské sestry nepřipouštěly diskusi o čemkoli, co týkalo dítěte.
Sestřičky podávají jen léky, teploměry a oblečení.
Sestřičky by měly vysvětlit maminkám, že kojení není jen pro nasycení.
Důležitější než pomoc s nakojením miminek je pro sestry odnesení špinavého prádla apod.
Jsem ráda, že jsem si nevybrala nadstandardní pokoj: spolubydlící byly užitečnější a ochotnější, než sestry.
Potěšil mě a pomohl zájem asistentek z CAPu, které za mnou docházely.
Uvítala bych, kdyby při vstupu do místnosti lékaři i sestřičky zaklepali. To dělaly pouze asistentky z CAPu.
Se stále plačícím děťátkem mi pomohla opravdu až asistentka z CAPu.
Nevyrovnaný přístup ošetřujícího personálu. Jen 30% personálu projevuje zájem (spíše pasivita).
Nefunkční personál: všechno jsem si musela dělat sama (nosit jídlo, prádlo, měnit podložky na posteli). Jsem toho mínění, že pobyt na šestinedělí je zbytečný.
Zbytečné šikanování typu „Udělejte si pořádek na stolečku: péro nemá ležet v sektoru A1, ale v sektoru A2“.
Personál jedná s "pacientkami" jako se školačkami, nesvéprávnými nebo s někým podřadným.
Nemohu zároveň učit se kojit, měřit si teplotu, uklízet ručníky, absolvovat vizity, dohadovat se s uklízečkou a přitom si zvykat, že mám dcerušku.
Pokusy o dohnání spánkového dluhu mařeny příchody sester nebo vizity.
10-20ti min. čekání na vizitu s rozbalenými dětmi.
Vizity se konaly v takové rychlosti, že jsem se nestačila na nic zeptat.
Měla jsem pocit, že šlo víc o včasný nástup na snídani a aby bylo všechno při vizitě v „richtiku“.
Honění do jídelny na každé jídlo (např. bez ohledu na to, že zrovna kojím), uspěchaný výdej i konzumace.
Nevyhovující denní režim (doba k jídlu, budíček v 5 hod.).
Strava (nevhodné složení, nechutné, studené, málo pití).
Zlepšit hygienu! Připadalo mi, že stačí, aby všechno "vonělo" desinfekcí a tím je uklizeno.
Nedostatečný úklid pokojů a koupelen.
Zápach desinfekce.
Nedostatek toaletního papíru, ručníku, mýdla, plenek, přebalovacího pultu.
Nedostatek toal. papíru, plen apod. by mohla být kompenzována vlídnějším přístupem sester
Nemožnost opláchnout dítě od smolky.
Zlepšit hygienické povinnosti pro návštěvy. Chodily v botách na pokoje i do koupelny.
Cizí, ne zcela zdravé návštěvy vedle mého dítěte.
Návštěvy na pokojích znamenaly naprostou ztrátu soukromí.
Vadil mi zákaz návštěv sourozenců.
Zbytečná televize.
Hlučná lednice.
Lepší přístup k telefonu nebo alespoň k poštovní schránce.
V nadstandardním pokoji spokojena.
Pobyt nebyl příliš ideální.
Uvažovala jsem dokonce o okamžitém návratu domů.


Skupina 6. – Různá sdělení, dojmy, doporučení

Tento způsob vedení porodu není u nás zatím obvyklý a netěší se, bohužel, všeobecné podpoře, ačkoli já ho považuji v současné době za nejlepší a nejpřirozenější a zároveň nejbezpečnější pro matku i dítě.
Spousta lidí si u nás ještě neuvědomilo, že nastal čas přejít od autoritativního či manipulativního jednání s pacientem k jednání partnerskému.
Jsem překvapena, že věci kolem nás, které jsou naprosto přirozené, chápe společnost jako alternativy.
Pro získání lepšího vztahu pacient – lékař by pomohlo, kdyby se lékař zastavil nejen nad svými papíry, ale taky u lůžka, představil se a prohodil alespoň pár slov. Vždyť nás spolu čekala taková důležitá chvíle – pomáhat na svět novému člověku!
Lékaři, myslete na to, že žena má kromě těla také duši!
Vadí mi, že lékaři u porodu neznají rodičky už z doby jejich těhotenství.
Více by mi vyhovovalo sdělování reálného stavu věcí.
Navrhuji propuštění brzy po porodu a následné návštěvy porodní asistentky.
Nejdůležitější je vidět kolem sebe laskavé lidi.
Absence vlastního odd. šestinedělí vedeného ve stejném duchu jako CAP.
Pocitu čerstvě porozeného uzlíčku na břiše se opravdu nic nevyrovná.
Kdybych do CAPu přijela o hodinu dříve, bylo by to pro mne lepší.
„Pryč od toho“ pro ty, kteří nemají dostatek trpělivosti a lásky k rodičkám i k miminkám.
Zkušenosti po třech porodech: v I. DP raději chodit, během kontrakcí ležet. Ve II. DP nevolit polohu na zádech.
K překonání bolestí mě nepomáhala autosugesce, kterou znám. Až později jsem pochopila, že se mám nadechnout a zadržet dech. Vydávání zvuků nepomáhá, jako je tomu ve sportu. Asi je to proto, že tou energií musí člověk vytlačit něco zevnitř sebe a ne se soustředit na to, co je vně.
Doporučuji rozšíření CAPu.
Vydržet, nenechat se otrávit!
Nechť asistentky lásku a klid, které z nich vyzařovaly, nikdy neztratí!
Kéž by takové porody byly běžnou formou!
Více takovýchto středisek, aby měly šanci takto rodit i ostatní ženy!
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se o existenci CAPu zasloužili.
Můj obdiv vám a díky za práci, kterou odvádíte a prosazujete přes značně konzervativní okolí.
Děkuji celému personálu.
Díky, že jste pomohli našemu děťátku přijít na svět takovým skvělým způsobem.
Celému CAP přeji hodně lásky, světla a harmonie v jejich náročné práci.
Děláte strašně dobrou věc. Pokračujte!
Držím palce do budoucnosti.
Moc vám všem s manželem děkujeme.


Závěr

Výpovědi žen v dotaznících jsou jistě natolik výmluvné, že není pochyb o správnosti existence našeho Centra, o správnosti naší myšlenky a bezpečnosti rodit přirozeným způsobem.

Mnozí čtenáři po přečtení této rubriky nabudou dojmu, že jsme z dotazníků na stránku o Centru aktivního porodu vybrali jen samou chválu a kritiku jsme zatajili. Není tomu tak: kritické odpovědi na adresu CAP se v dotaznících opravdu nevyskytovaly. Za celou dobu existence CAP jsme neměly jedinou klientku, která by k péči v CAPu měla nějaké vážnější výhrady nebo dokonce vyjádřila nespokojenost.