Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Zamyšlení nad současným stavem

Milí přátelé,

v poslední době jsme svědkem toho, jak náš stát organizuje novodobý hon na čarodějnice. Nevím kdo je původcem, ale ten někdo si dal předsevzetí, že zlikviduje porodní asistentky, které pomáhají ženám v tom nejpřirozenějším procesu a nejpřirozenějším prostředí, který mají ženy v životě možnost prožít – tedy v přivedení miminka na svět u sebe doma.

Pod rouškou vysokého rizika domácího porodu a poukazováním na právo dítěte na vysoce pokročilou lékařskou péči, se skrývá manipulace se ženami, oslabení jejich sebevědomí a posílení čísi cizí moci. A protože ženy nežijí izolovaně, ale se svými blízkými, kteří se o ně po „lékařském strašení“ bojí, týká se manipulace a oslabení mnohem větší části společnosti, než si vůbec dokážeme představit.

Zatímco filosofie přirozeného porodu (ať proběhne kdekoli) říká: Zodpovídáš za svá rozhodnutí, dokážeš to, máš nad tím kontrolu, jsi dobrá, máš dostatek síly, o dítě se dokážeš dobře postarat..., filosofie řízeného porodu říká: My to dokážeme, my víme, jak nejlépe řídit porod, my máme za vás zodpovědnost, vy se nestarejte a věřte nám, my si musíme prohlédnout dítě a pozorovat je... Kam se ztratila matka, rodiče?

Je velmi smutné, že se k hromadné manipulaci se ženami a s veřejným míněním propůjčili i ti, kterým by člověk velice rád věřil, ke kterým mívá přirozenou úctu, protože je považuje za vzdělané, protože zastávají povolání, jehož původním posláním je lidem pomáhat – lékaři. Straší ženy neúměrným rizikem porodu mimo nemocnici, tedy v prostředí, které prakticky a pochopitelně neznají. Již od studentských let se setkávají s mnoha různými krizovými situacemi, které jsou v nemocnicích při porodu na denním pořádku. Není divu, že to, s čím se od mládí opakovaně setkávají, se zaryje hluboko do podvědomí: STRACH. Neznají jinou možnost; jednak jim ji nikdo neukázal, jednak neměli možnost, možná ani odvahu jinou možnost hledat a na vlastní oči se přesvědčit, že porod může probíhat i jinak, než jako krize.

Je pravdou, že porod, který velmi hezky a klidně začal, nemusí tak skončit. Proto by měly být u každého porodu odborniceporodní asistentky, které by průběh porodu pozorovaly a hlídaly. Podle povahy porodního procesu by pak ženě pomohly buď porod dokončit doma, nebo by se s ní přesunuly na místo, které by se v dané situaci jevilo bezpečněji, tj. do nemocnice. Skutečné bezpečí pro matku a dítě zajistí jedině dobrá spolupráce mezi porodními asistentkami a lékaři, nikoli potlačení porodních asistentek, které pracují mimo porodnici, a které se snaží ženám při porodu pomoci, nikoli je likvidovat nebo ubližovat jejich dětem. Svou prací se snaží ženy posílit, posílit jejich sebedůvěru, jejich vztah k miminku, jejich cit pro rodící se rodinu. PROČ a KOMU tato činnost překáží?

O bezpečnosti porodů probíhajících mimo nemocnici existuje spousta důkazů v rozsáhlých vědeckých studiích. To, že je porod mimo nemocnici bezpečný, pokud u něj pomáhá školený odborník, je také stanovisko Světové zdravotnické organizace. V České republice chybí důkazy – původní důvěryhodný a objektivní výzkum, který by bezpečnost plánovaných porodů mimo nemocnici potvrdil nebo vyvrátil. Tvrzení, že při takovém porodu je vysoké riziko pro matku i dítě, není žádným výzkumem podloženo.

Média v posledních dnech přímo pasou po všech katastrofách spojených s porodem doma. Z rozhovorů s osobami, kterých se to týká, přinášejí velmi zkreslené informace: jen částečné, formulované tak, aby vyzněly hrůzně. Nikdy neinformují o dobrých příkladech.

Je to tedy na Vás, milí lidé, milí rodiče, kteří své krásné příběhy máte, příběhy, které Vás posílily, které by mohli posílit další, které by mezi lidmi šířili lásku a důvěru místo strachu a zášti, abyste se o tyto příběhy podělili. Napište je a šiřte je jako dobrou zvěst!

Povolání porodní asistentky – porodní báby – je hodně staré povolání. Není to uměle vytvořená profese. Je to profese, která vznikla, protože ji ženy potřebovaly. A bude existovat, dokud ji ženy budou potřebovat. Až se ženy rozhodnou, že už porodní báby nepotřebují, pak ta profese prostě přirozeně zanikne. A do té doby...?

Přemýšlejte, zda je porodních babiček třeba, zda mají své místo ve společnosti. Pokud dojdete k závěru, že ano, sdělte to médiím, sdělte to politikům, sdělte to vedoucím činitelům v tomto státě.

A jedna myšlenka na závěr:
Kdyby mělo novorozené, zdravé miminko na výběr, kdyby se mohlo ke své situaci vyjádřit, co by si asi vybralo? Něžnou náruč své matky nebo prohlídku pana doktora a pozorování v inkubátoru?

*

Porodní dům U čápa, o.p.s., se už několik let opakovaně snaží navázat spolupráci s nemocnicemi. Navrhuje vybudování oddělení určeného pro zdravé rodící ženy, vedené porodními asistentkami a podporující zdravý přirozený porod. Nemocnice na návrhy nereagují. Žádné řešení kromě zákazů a omezení nepřinášejí. Co s tím?

Profese porodní asistence je definovaná mezinárodně uznávanou definicí. Proč tento fakt ignoruje český stát?

Zuzana Štromerová, BSc., Porodní dům U čápa, Praha, září 2011