Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Pár ilustrativních fotek z přednášky z. Štromerové studentkám porodní asistence

Ružomberok, 26.10.2012