Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Den s koncem pánevním

jednodenní seminář

Pořadatel: Porodní dům U čápa, o.p.s.  www.pdcap.cz
Datum: 10. května 2019 (pátek)
Místo: Hotel GLOBUS, Gregorova 10, Praha 4   http://hotel-globus.cz
Cílové skupiny: a. Poskytovatelé porodnické péče (lékaři, porodní asistentky) bez ohledu na prostředí, ve kterém pracují.
     Zvláště pro začínající lékaře bude seminář velice zajímavý.
b. Studentky porodní asistence a studentky a studenti lékařských fakult.
Přednášející: Jane Evans, Velká Británie
Oficiální jazyk: Angličtina, bude tlumočeno do češtiny (Zuzana Štromerová)

 

Anotace

Porod koncem pánevním je v České republice (a nejen u nás) velmi častou indikací k císařskému řezu, a to především u prvorodících žen. Sám císařský řez, vzhledem k tomu, že se jedná o velkou břišní operaci, představuje pro ženu zvýšené zdravotní riziko. Nadto je handicapem pro následující porod a častým důvodem pro opětné ukončení následujícího těhotenství císařským řezem.

Medikovaný, ze strany zdravotníků aktivně vedený porod koncem pánevním, bývá pro matku často traumatizující a pro zdravotníky mnohdy vyčerpávající událostí. Bojí se jí obě strany. Tento strach zahání zdravotníky do začarovaného kruhu: bojí se porodu koncem pánevním a tak raději indikují císařský řez, a tím pádem ztrácejí zkušenost s normálním průběhem porodu koncem pánevním, a stále více se bojí a bojí...

A přece existuje elegantní možnost, jak nechat přírodu působit a stát se aktivním pozorovatelem. Aktivitu zde představuje správné zhodnocení postavení a naléhání plodu a jejich průběžné hodnocení a selekce rizika, dále pak něžné vedení a podpora ženy v průběhu samotného porodu dítěte.

Co se naučíme

Během semináře se dozvíme, pro které ženy je přirozený porod koncem pánevním vhodný, jaká je třeba dodržovat bezpečnostní kritéria, a kdy je lepší doporučit ženě jiný postup. Prakticky, pomocí modelů, si ve skupinách vysvětlíme mechanizmus přirozeného porodu koncem pánevním (žena klečí na všech čtyřech), a v čem se liší od aktivně vedeného porodu koncem pánevním (žena leží na zádech nebo v polosedě na lůžku). Vysvětlíme si, jakou optimální podporu mohou zdravé ženě zdravotníci poskytnout, aby porod koncem pánevním nebyl pro ni, ani pro její dítě, traumatem.

O lektorce

Jane Evans je porodní asistentkou více než 35 let. Je mezinárodně uznávanou odbornicí v oblasti porodů koncem pánevním vedených přirozeným způsobem.

Praxe Jane Evans je zaměřena na komunitní péči. Často pomáhá ženám rodícím doma. 20 let pracovala v rámci britského zdravotnického systému National Health Service. Od roku 1991 pracuje jako samostatná porodní asistentka.

Za dobu své praxe získala rozsáhlé zkušenosti s porody dvojčat a porody koncem pánevním. Zastává názor, že přirozený porod koncem pánevním přináší ženě nejmenší možné riziko, avšak měl by probíhat v prostředí porodnice.

Jejím největším zájmem je zvýšení znalostí a povědomí základních dovedností lékařů i porodních asistentek o přirozeném porodu koncem pánevním.

Na vnitrostátní i mezinárodní úrovni pořádá odborné semináře na téma porodu koncem pánevním (A Day at the Breech). V České republice vedla jednodenní semináře na téma „Přirozený porod koncem pánevním“ již v letech 2013 a 2017.

Jane Evans je lektorka s bohatými osobními zkušenostmi v oblasti podpory zdraví žen a jejich dětí i podpory zdravého přirozeného porodu. Informace, které podává, jsou nadto podepřeny studiem historické odborné literatury. V podobné hloubce a komplexnosti nejsou tyto znalosti a dovednosti v České republice od českých přednášejících dostupné.

Je matkou 4 odrostlých dětí a má 3 vnučky, z nichž jedna se narodila koncem pánevním.

Časový plán studijního dne

8,30 –   9,00 Registrace
9,00 – 10,30 Přednáška
10,30 – 11,00 Přestávka
11,00 – 12,30 Přednáška
12,30 – 14,00 Oběd
14,00 – 15,30 Přednáška
15,30 – 16,00 Přestávka
16,00 – 17,30 Přednáška, na závěr hodnocení dne

 

Registrační poplatek

Registrační poplatek zahrnuje účast na odborném programu, občerstvení o přestávkách a oběd. Výše poplatku závisí na době úhrady, viz tabulka:

Platba provedená
do 10.4.2019 po 10.4. 2019
Por. asistentka, lékař/lékařka 3 000 Kč
120 EUR
4 500 Kč
175 EUR
Studentka 2 000 Kč
80 EUR
4 500 Kč
175 EUR

 

 

 

 

 

Na studentskou slevu mají nárok pouze studenti a studentky denního studia, protože se předpokládá, že nepracují a pouze studují, a nemají tudíž žádný příjem.

Stornopoplatky

Uhradíte-li seminář a svou účast zrušíte v době

  • do 10.4.2019, bude Vám vrácena zaplacená částka snížená o stornovací poplatek ve výši 1.000 Kč
  • po 10.4.2019, nebude Vám vráceno nic. Vaše peníze budou použity na úhradu nákladů semináře.

Stejně tak vám nebude vráceno nic, jestliže se na seminář nedostavíte (bez ohledu na důvod, který k Vaší neúčasti vedl).

Přihláška

Na seminář se přihlaste prostřednictvím online přihlášky, kterou najdete zde.