Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Podpora zdraví ženy v těhotenství a během porodu z pohledu lékaře

Dvoudenní odborný seminář pro lékaře - porodníky

 

Pořadatel: Porodní dům U čápa, o.p.s.  www.pdcap.cz
Datum: 22. a 23.10. 2019  (úterý a středa)
Místo: Hotel GLOBUS, Praha 4 Horní Roztyly  http://hotel-globus.cz
Cílová skupina: Lékaři – porodníci a studenti lékařských fakult.
Přednášející: Barbara Kosfeld, MA, MSc, MgA, MBA
Pracovní jazyk: Angličtina, do češtiny bude tlumočit Zuzana Štromerová
Počet účastníků: max. 25

 

Anotace

V České republice má hlavní slovo v péči o těhotnou a rodící ženu lékař, bez ohledu na to, jestli se jedná o ženu celkově zdravou či nemocnou, a to i přesto, že mezinárodně uznávaným odborníkem na péči o zdravou těhotnou a rodící ženu je porodní asistentka.

Obecně prospěšná společnost Porodní dům U čápa pořádá již od roku 2002 odborné kurzy a semináře pro porodní asistentky s důrazem na podporu zdraví těhotných a rodících žen z dlouhodobého hlediska a na samostatnou práci porodní asistentky, zvláště v komunitním prostředí.

V posledních letech se těchto kurzů účastní také stále více mladých lékařů. Úloha lékaře a rozsah jeho činnosti v podpoře zdraví těhotných a rodících žen se liší od úlohy porodních asistentek. Rozhodli jsme se proto uspořádat kurz přímo pro lékaře – gynekology/porodníky, kteří mají o svůj obor a o podporu zdraví těhotných a rodících žen zájem.

Výuku péče o těhotné a rodící ženy nemůže v plném rozsahu pojmout žádná jednotlivá škola. Je důležité umět správně používat ve správnou chvíli praktiky „umírněného, zdrženlivého“ postoje, jindy aktivní řízení celého porodního procesu. V literatuře je možné najít důkazy pro prospěšnost těch či jiných postupů. Tyto důkazy vytvoří základy seminárních dnů.

Jednou z nejdůležitějších dovedností pro poskytování bezpečné kvalitní péče je schopnost kombinovat výsledky různých kroků při utváření celkového obrazu zdravotního stavu těhotné a rodící ženy. Anamnéza, zevní vyšetření ve spojení s vnitřním vyšetřením otevírají možnost logicky strukturované péče. Použití moderních technických a biochemických nástrojů by mělo být jen doplňkem k historicky prověřenému a spolehlivému přístupu k porodnické péči, nikoli záminkou k jeho cílené likvidaci.

Během semináře budeme probírat možnosti spolehlivé prognózy průběhu porodu utvářené na podkladech získaných tradičním způsobem, bez využití současné techniky. Budeme diskutovat o faktorech, které ovlivňují zhodnocení zdravě nebo patologicky probíhajícího těhotenství a porodu.

Pro praktickou část semináře pozveme těhotné ženy – „modelky“, s jejichž pomocí si ukážeme některá probíraná témata v praxi.

Seminář bude pojat jako dvoudenní celek.

Program semináře

První den

Průběžné hodnocení zdravotního stavu těhotné ženy.
Prevence rakoviny prostřednictvím péče v těhotenství.
Diagnostika konstituce těhotných žen ve vztahu k navrhované péči v závěru těhotenství a průběhu porodu.
Práce s těhotnými modelkami.

Druhý den

Propojení palpačního vyšetření těhotné a rodící ženy s moderní technologií (dvojí kontrola) pro prognózu porodu.
Úprava kvality děložních stahů prostřednictvím úpravy pozice ženy a postavení dítěte před a v průběhu porodu.
Komunikace s porodní asistentkou vedoucí ke zvýšení kvality poskytované péče.

Kdo je Barbara Kosfeld

Paní Barbara Kosfeld, MA, MSc, MgA, MBA, je ojedinělá porodní asistentka v Evropě. Její absolutní předností jsou vysoké odborné znalosti, hluboká praxe a praktické zkušenosti v oblasti primární porodnické péče spojené se schopností předat informace uceleným a přehledným způsobem. Její schopnost vysvětlit návaznost a kombinaci faktů a začlenit kombinaci příčiny a následku v celé šíři probírané látky je pro výuku bezpečné poskytované péče zcela zásadní. Díky tomu lze již z průběhu těhotenství „přečíst“ očekávaný průběh porodu. To je přesně to, co zaběhnutý vzdělávací systém pro porodní asistentky a porodníky nedělá.

Paní Kosfeld vystudovala v magisterském programu srovnávací literaturu. Prošla výcvikem porodních asistentek, které působily ještě za druhé světové války. Získala tak vědomosti z doby, kdy ještě nebyla zavedena porodnická technika. Paní Kosfeld má tudíž jedinečnou možnost kombinovat vědomosti tradičních porodních asistentek s poznáním současné moderní vědy. Po tomto čtyřletém studiu a následné tříleté odborné přípravě v nemocnici se stala porodní asistentkou (1989). V roce 1994 založila ve městě Aachen (Cáchy) první praxi porodních asistentek a o tři roky později porodní dům PEGASUS. Za další rok porodní dům rozšířila o Zentrum Akademii – vzdělávací středisko pro porodní asistentky. V roce 2000 zorganizovala první Evropský kongres porodních asistentek o mimonemocničním porodnictví, které se konalo rovněž v Aachenu.

Jako poradce, konzultantka a lektorka působí v Německu, Belgii a dalších evropských zemích. Gynekologickým a porodnickým oddělením v nemocnicích radí při restrukturalizaci jejich pracovních týmů, při zavádění nových systémů a při přestavbě porodních sálů. Porodním asistentkám radí při zakládání soukromé praxe. Své vzdělávací semináře vede v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Od roku 2002 působí také v České republice, kde aktivně spolupracuje s pražským Porodním domem U čápa (každoročně zde vede mimořádně úspěšné odborné kurzy a semináře pro české a slovenské porodní asistentky). Své semináře věnuje zrcadlení historicky ověřené praxe s výsledky novodobých výzkumů. Zdůrazňuje odpovědnost porodních asistentek za vlastní práci a jejich důležitou úlohu v podpoře zdraví žen, jejich dětí a celých rodin.

V komunitním prostředí v rámci primární porodnické péče pracovala přes 25 let. Za dobu svého působení mimo nemocnici asistovala u porodu více než 1500 dětí včetně porodů koncem pánevním a dvojčat.

Od roku 2012 se věnuje studiu staré literatury pro porodní asistentky (učebnice ze 17. až 19. století). Aplikací pradávné moudrosti porodních babiček se snaží oživit a šířit umění porodních asistentek.

Registrační poplatek

Přihláška na seminář je platná teprve zaplacením registračního poplatku.

Registrační poplatek zahrnuje účast na odborném programu, občerstvení o přestávkách a obědy po oba dny.

Registrační poplatek je přenosný: pokud zjistíte, že se semináře nemůžete zúčastnit, ačkoli jste již zaplatili registrační poplatek, můžete za sebe vyslat náhradníka. Ten musí vyplnit online přihlášku. Nelze vyslat náhradníka pouze na 1 den.

Výše poplatku závisí na době, kdy seminář uhradíte, viz tabulka:

 

Platba provedená do 22.9.2019

Platba provedená po 22.9.2019
Lékaři 6 900 Kč
270 €
8 500 Kč
330 €
Studenti medicíny a
lékařky na mateřské dovolené
4 900 Kč
190 €
8 500 Kč
330 €

 

Stornopoplatky

Uhradíte-li seminář a svou účast zrušíte v době

  • do 22.9.2019, bude Vám vrácena zaplacená částka snížená o stornovací poplatek ve výši 25 %.
  • po 22.9.2019, je výše stornopoplatku 100 %.

Důležité: Účast dětí na semináři není možná. Nemáme možnost zajistit jejich hlídání.

Přihláška

Na tento seminář se přihlaste zde.