Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Doporučené čtení pro nastávající rodiče

Vlajka České republiky  Literatura v českém jazyce

Dr. Michel Odent: Znovuzrozený porod, Argo, Praha, 2000
Dr. Michel Odent, Matka země, Rodiče, Praha, 2004
David Chamberlain, Pohled do mateřského lůna, vědomé dítě od početí ke zrození, Kořeny, 2014
Lucie Groverová: Aby porod nebolel, 2012
Zuzana Štromerová, BSc.: Možnost volby, Argo, Praha, 2005
Ina May Gaskin, Zázrak porodu, One Woman Press, Praha, 2010
Janet Balaskas, Aktivní porod, Argo, Praha 2009;
Ingeborg Stadelmann, Zdravé těhotenství, přirozený porod, One woman press, Praha, 2009
Susanne Yates, Zdravé těhotenství, přirozený porod, Computer press, Brno, 2009
Penny Simkin: Partner u porodu, Argo, Praha, 2000
Stanislav Gróf: Psychologie budoucnosti, Argo, Praha, 2009
David Chamberlain: Fascinující mysl novorozeného dítěte, Beta Books, Praha, 2013
MUDr. Judita Hofhanzlová: Miminko, Calendula,o.s., Jihlava, 2007
Regina Masaracchiová, Ute Taschnerová: série knížek Už to vím, díly Mámino bříško a Máme doma miminko, DharmaGaia, 2010

Vlajka Velké Británie  Literatura v anglickém jazyce

Verena Schmid: Birth pain, power to transform, Fresh Heart Publishing, Chester, 2011
Sylvie Donna: Preparing for Healthy Birth, Fresh Heart Publishing, Chester, 2010

Literatura z oblasti výzkumu o porodech doma

Kenneth C. Johnson and Betty-Anne Daviss: Outcomes of planned home births with certified professional midwives: large prospective study in North America, BMJ, Jun 2005; 330: 1416.

de Jong A., van der Goes B., Ravelli A., Amelink-Verburg M., Mol B., Nijhuis J., Bennebroek Gravenhorst J., Buitendijk S.: Perinatal mortality and morbidity in nationwide study cohort of 529 688 low-risk planned homebirth and hospital birth, BJOG 2009;DOI: 10.1111/j.1471-0528.2009.02175.x.

Birthplace Study (publikovaná v r. 2011):
www.npeu.ox.ac.uk/birthplace/results
nebo
http://www.rcm.org.uk/college/policy-practice/midwifery-research/birthplace