Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Provoz poradny porodního domu U čápa v období koronavirové epidemie

Provoz poradny Porodního domu U čápa zůstává
zatím nepřerušen,
jen dočasně jsou upravena pravidla provozu.

 

Provoz poradny splňuje podmínky stanovené vládou:

Porodní asistentka v poradně poskytuje zdravotnické služby týkající se podpory psychické pohody a zdraví těhotných žen; zdravotnické služby nebyly zařazeny mezi zakázané činnosti.

Zdravotnické zařízení MiniClinic, ve kterém naše poradna sídlí, je malé zdravotnické zařízení, ve kterém nesídlí žádný lékař aktuálně „rizikové” odbornosti (praktický lékař, lékař ORL a pod.), pouze rehabilitační lékař a lékařka internistka.

Rušení některých služeb:

Až do odvolání rušíme Dny otevřených dveří, počínaje pondělkem 30. března.

Hygienická opatření v poradně:

Čestné prohlášení. Při příchodu do poradny bude porodní asistentka (lektorka) vyžadovat od každé klientky a jejího partnera podepsání čestného prohlášení o tom, že v současné době nepociťují žádné příznaky virového onemocnění, nemají teplotu a nebyla u nich zjištěna infekce Covid 19, a nejsou a nebyli v posledních 14 dnech v kontaktu s osobou, u které toto onemocnění zjištěno bylo.

Osobní hygiena. Po příchodu do poradny si každý musí umýt ruce.

Ochranné prostředky. Bude vyžadováno použití ústní roušky.

Platby v hotovosti. Porodní asistentka bude respektovat doporučení vlády nepřijímat platby v hotovosti a bude tak požadovat platby za poskytnuté služby převodem na účet.

*

Nařízení, podmínky a doporučení vlády se v závislosti na stavu situace neustále mění, a podle toho se budou měnit a upravovat i podmínky provozu v naší poradně. Všechny změny budou aktuálně uváděny zde na této stránce.