Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Osobní pozvání na konferenci porodních asistentek

Vážená pani Zuzana Štromerová,

dovoľte mi, aby som vás v mene Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek pozvala na 9. celoslovenskú konferenciu pôrodných asistentiek s medzinárodnou účasťou, ktorá sa bude konať v dňoch 21.10. až 22.10.2011 v hoteli Lineas v Prešove.

Bude nám cťou privítať Vás na tomto prestížnom podujatí, ktoré bude príležitosťou nielen pre získanie nových poznatkov v gynekologicko-pôrodníckom ošetrovateľstve, ale aj pre výmenu skúseností a vedomostí s našimi kolegyňami zo zahraničia. Budeme radi, ak odovzdáte účastníkom konferencie svoje pracovné skúsenosti, aké výsledky dosahujete vo svojej práci, s akými problémami sa stretávate, čo sa vám podarilo zmeniť, ako spolupracujete s klientkami a s kolegyňami alebo ostatnými členmi zdravotníckeho tímu, o čom si myslíte, že by mohlo byť zaujímavé pre ostatné kolegyne.

S pozdravom Mgr. Iveta Lazorová, viceprezident SKSaPA pre PA