Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Individuální předporodní příprava
v poradně obecně prospěšné společnosti Porodní dům U čápa

Proč individuální předporodní příprava v době Covid

Strach je jedním z největších nepřátel zdravých procesů v lidském organismu. Často brání logickému uvažování a objektivnímu hodnocení situace.

Současná doba, kdy se většinová pozornost společnosti soustředí na problematiku Covid, jsou opomíjena preventivní opatření, která mohou podpořit zdraví těhotné ženy a jejího dítěte. Pozitivní, objektivní a správně podané informace mohou značně snížit míru strachu těhotných žen. Významné je to zvláště u prvorodících žen, pro které bude porod zcela novou životní zkušeností.

Individuální předporodní příprava vede ke zvýšení sebejistoty těhotné ženy (a jejího partnera), ke snížení strachu z neznámého a do značné míry i k prevenci komplikací. Objednáním na konkrétní čas, bez čekání v čekárně, se minimalizuje riziko nákazy Covidu 19.

Kdy

Pracovní dny (pondělí až pátek)
Datum a délka kurzu budou individuálně smluvené s jednotlivými těhotnými ženami / páry.

Kde

Poradna obecně prospěšné společnosti Porodní dům U čápa,
Roztylské náměstí 35, Praha 4 Spořilov.

O čem

Kurz je zaměřen na podporu zdravého přirozeného porodu, ať proběhne kdekoli.

Hlavní témata
 • Vysvětlení pojmu zdravý přirozený porod a proč přináší tento způsob porodu ženě a jejímu dítěti nejmenší riziko s porodem spojené.
 • Co může žena sama dělat proto, aby mohla prožít zdravý přirozený porod jako pozitivní a uspokojující zážitek v prostředí, které pro sebe bude považovat za nejvhodnější.
 • Činnost a poslání partnera u porodu
 • Všeobecný průběh a mechanismus porodu, úlevové a porodní pozice.
 • Porodní přání – psát či nepsat? K čemu slouží a jak jej použít.
 • Ranné poporodní období
 • Manipulace s novorozencem a péče o dítě v prvních dnech a týdnech života
 • Informace pro podporu bezproblémového kojení
Cena: 500 Kč / hod.

Podrobné probrání všech zmíněných témat zabere celkem 6 až 7 hodin čistého času (bez přestávek). Přípravu je možné rozdělit do několika setkání, rodiče si také mohou vybrat jen některá témata, čímž se celková délka kurzu zkrátí a tím i cena kurzu. Rodiče si mohou přinést vlastní otázky.

Co vzít s sebou
 • roušku
 • přezutí
 • něco na psaní poznámek (sešit, notebook, tablet…)
Přihláška

Online přihlášku na kurz najdete zde.

 

Nabídka souvisejících služeb

Individuální konzultace porodní asistentky
 • Od počátku těhotenství, kdykoli si žena potřebuje něco souvisejícího s těhotenstvím ujasnit.
 • Může usnadnit ženě orientaci v různých postupech a typech péče, které zdravotní systém ČR těhotným a rodícím ženám nabízí.
Individuální předporodní péče porodní asistentky
 • Objednání na čas bez nutnosti čekání v čekárně.
 • V posledních čtyřech týdnech těhotenství může nahradit návštěvu těhotenské poradny v porodnici. Výhodné je to zvláště pro ženy, které se chystají k porodu do mimopražské porodnice, nebo pro ženy, které se chystají k porodu do velkých pražských porodnic, kde čekají a pobývají dlouhou dobu v plné čekárně.
Individuální péče porodní asistentky během porodu, zvláště v první době porodní
 • Porodní asistentka hodnotí postup porodu a zdravotní stav matky a dítěte.
 • Na základě vyšetření může doporučit optimální dobu pro odjezd do porodnice.
 • Kontakt s porodní asistentkou během první doby porodní snižuje míru nejistoty a strachu zvláště u prvorodících žen.
 • Odmítne-li žena přesun do porodnice nebo dojde-li k překotnému porodu, ošetří porodní asistentka ženu a provede první předlékařskou prohlídku dítěte.
Návštěva porodní asistentky v domácím prostředí ženy po příchodu z porodnice
 • Kontrola zdravotního stavu ženy.
 • Kontrola zdravotního stavu novorozence.
 • Odběr novorozeneckého screeningu, pokud jej v případě ambulantního nebo domácího porodu odmítl provést praktický lékař pro děti a dorost (pediatr).
 • Porada a pomoc s kojením.

Více informací na telefonním čísle  602 958 396.