Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Provoz poradny porodního domu

Poradna Porodního domu U čápa nemá pravidelný, každodenní provoz. Nemá stanovené žádné pevné ordinační dny, ani hodiny.

V poradně je porodní asistentka přítomná pouze v době domluvených schůzek s klientkami a v době konání skupinových kurzů, jinak je poradna zavřená. Z toho důvodu varujeme před návštěvou naší poradny bez objednání: riskujete, že poradna bude buď zavřená, nebo sice otevřená bude, ale porodní asistentka se bude věnovat klientce nebo klientkám, které se předem řádně objednaly; nebude Vás tak moci přijmout, nebo budete muset čekat. Proto, rozhodnete-li se naší poradnu navštívit, předem se na takovou návštěvu objednejte. Výjimku tvoří Dny otevřených dveří, na které se neobjednává, na ně přijďte přímo „z ulice”.

Jak se objednat
Telefonicky na číslo mobilního telefonu 602 958 396 (paní Štromerová).
E-mailem, esemeskou. Objednání e-mailem nebo esemeskou je možné také, oproti telefonu je však tento způsob mnohem méně operativní.

Kdy volat na objednání?
Denně (pondělí až neděle) od 9 do 19 hod.

S porodní asistentkou si domluvíte termín vaší návštěvy, který bude vyhovovat oběma (Vám i asistentce). Pro schůzky v poradně upřednostňujeme pondělky a středy.