Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Dny otevřených dveří v poradně Porodního domu U čápa

Porodní dům U čápa pořádá již několik let pravidelné Dny otevřených dveří ve své poradně v Praze. Všechny potřebné informace k tomu jsme uspořádali do přehledné tabulky:

K čemu jsou určeny Naše Dny otevřených dveří slouží k tomu, abyste se přišli podívat do naší poradny, seznámili se osobně s porodní asistentkou Zuzanou Štromerovou, poskytovatelkou odborné péče v porodním domě, a dozvěděli se od ní, jaké služby nabízí těhotným ženám a ženám po porodu. Pokud o některou ze služeb projevíte zájem, můžete se hned na místě s ní domluvit na dalším postupu.
K čemu nejsou určeny Na Dnech otevřených dveří se poskytují jen informace obecného charakteru (viz předchozí info), rozhodně neslouží k probírání a řešení záležitostí týkající se vašeho aktuálního těhotenství. K tomu jsou určeny individuální konzultace. Konzultaci je třeba absolvovat jako samostatnou návštěvu poradny a je nutné se na ni objednat. Objednat se na ni můžete přímo na Dnu otevřených dveří (nebo později, na č. 602 958 396).
Program Dny otevřených dveří nemají pevný program; každému páru, tak jak do poradny postupně přichází, se věnuje porodní asistentka Zuzana Štromerová, BSc. Zodpoví vám vše, co vás bude v souvislosti s nabízenými službami zajímat (připravte si otázky předem).
KDE se konají V poradně Porodního domu U čápa v Praze na Spořilově. Přesnou adresu a popis jak se do poradny dostanete, získáte zde.
KDY se konají Jednou za měsíc, obvykle poslední pondělí v měsíci. Pokud tomu brání nějaké okolnosti, např. připadne-li na tento den svátek, přesouvá se termín na nejbližší středu (ev. na jiný den).
Termíny však vypisujeme na dva, maximálně na tři měsíce dopředu, a to proto, že jen v tomto horizontu můžeme konání Dnů otevřených dveří stoprocentně zaručit. Další termíny se dají odvodit podle pravidla „posledního pondělí v každém měsíci”. V přehledu termínů dole v této tabulce uvádíme jen termíny závazné.
KDY se nekonají Dny otevřených dveří se nekonají v období letních prázdnin (červenec a srpen) a Vánoc (prosinec).
Jak dlouho trvají Naše Dny otevřených dveří netrvají celý den, nýbrž jen dvě hodiny, a to od 16,30 do 18,30 hod. (přijít můžete kdykoli v této době).
Vstupné Vaše návštěvy na Dnech otevřených dveří jsou, samozřejmě, bezplatné.
Objednání Na Dny otevřených dveří se neobjednává, přijďte přímo! Vyberte si termín, který vám bude nejvíce vyhovovat, a přijďte. Přijít můžete buď sama nebo s partnerem, budeme se na vás těšit.
Pro cizince Povídat si se Zuzanou Štromerovou můžete i v
anglickém jazyce.
Termíny konání   24.9.    29.10.      Další termíny budou zde uvedeny, jakmile budou závazně stanoveny.
Druhým povoláním tlumočnice a překladatelka.
Vzdělání v oboru:
  - Státní zkouška z anglického jazyka (1991)
  - Kurz konferenčního tlumočení (1992)
  - Kurz simultánního a konsekutivního tlumočení na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1998)
Praxe v oboru:
  - 25 let tlumočnické a překladatelské činnosti
  - Kabinové tlumočení pro různé firmy, společnosti a reklamní agentury
  - Vlastní přednášky a diskusní příspěvky na odborných konferencích a kongresech konaných v zahraničí
  - Tlumočení zahraničních přednášejících na odborných konferencích a seminářích konaných v ČR
  - Dlouholetá členka mezinárodního výboru Středoevropského regionu ICM
  - Překlady zahraničních odborných publikací