Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Dny otevřených dveří v poradně Porodního domu U čápa

Porodní dům U čápa pořádá již několik let pravidelné Dny otevřených dveří ve své poradně na Spořilově. Všechny potřebné informace k tomu jsou uspořádány do přehledné tabulky:

K čemu jsou určeny Naše Dny otevřených dveří slouží k tomu, abyste se přišli podívat do naší poradny, seznámili se osobně s porodní asistentkou Zuzanou Štromerovou, poskytovatelkou odborné péče v porodním domě, a dozvěděli se od ní, jaké služby nabízí těhotným ženám a ženám po porodu. Pokud o některou ze služeb budete mít zájem, můžete se hned na místě na ni objednat, příp. domluvit se na dalším postupu.
K čemu nejsou určeny Na Dnech otevřených dveří se poskytují informace jen obecného charakteru (viz předchozí info), rozhodně neslouží k probírání a řešení záležitostí týkající se vašeho aktuálního těhotenství. K tomu jsou určeny individuální konzultace. Konzultaci je třeba absolvovat jako samostatnou návštěvu poradny a je nutné se na ni objednat. Objednat se na ni můžete přímo na Dnu otevřených dveří (nebo později na č. 602 958 396).
Program Dny otevřených dveří nemají pevný program; každému páru, tak jak do poradny budete postupně přicházet, se bude věnovat porodní asistentka Zuzana Štromerová, BSc. Zodpoví vám vše, co vás bude v souvislosti s nabízenými službami zajímat (vhodné je připravit si otázky předem).
KDE se konají V poradně Porodního domu U čápa v Praze na Spořilově. Přesnou adresu a popis jak se do poradny dostanete, se dozvíte zde.
KDY se konají Jednou za měsíc, obvykle poslední pondělí v měsíci. Pokud tomu brání nějaké okolnosti, např. připadne-li na tento den svátek, přesouvá se termín na nejbližší středu (ev. na jiný den).
Termíny však vypisujeme na dva, maximálně na tři měsíce dopředu, a to proto, že jen v tomto horizontu můžeme konání Dnů otevřených dveří stoprocentně zaručit. Z toho důvodu uvádíme v přehledu termínů dole v této tabulce jen termíny závazné.
KDY se nekonají Dny otevřených dveří se nekonají v období letních prázdnin (červenec a srpen) a Vánoc (prosinec).
Jak dlouho trvají Naše Dny otevřených dveří netrvají celý den, nýbrž jen dvě hodiny, a to od 16,30 do 18,30 hod. (přijít můžete kdykoli v této době).
Vstupné Na Dny otevřených dveří se žádné vstupné, samozřejmě, nevybírá, vaše návštěvy jsou v tomto případě zcela zdarma.
Objednání Na Dny otevřených dveří se neobjednává, přijďte přímo! Vyberte si termín, který vám bude nejvíce vyhovovat, a přijďte. Přijít můžete buď sama nebo s partnerem, budeme se na vás těšit.
Pro cizince Povídat si se Zuzanou Štromerovou můžete i v anglickém jazyce (vhodné pro cizince hovořící anglicky, a rovněž pro páry, z nichž jeden je cizinec, který ovládá anglický jazyk).
Termíny konání   25.3.    29.4.    27.5.       Další termíny budou postupně doplňovány, jakmile budou závazně známy.
POZOR! Termín 25.2. byl zrušen bez náhrady!
Druhým povoláním tlumočnice a překladatelka.
Vzdělání v oboru:
  - Státní zkouška z anglického jazyka (1991)
  - Kurz konferenčního tlumočení (1992)
  - Kurz simultánního a konsekutivního tlumočení na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1998)
Praxe v oboru:
  - 25 let tlumočnické a překladatelské činnosti
  - Kabinové tlumočení pro různé firmy, společnosti a reklamní agentury
  - Vlastní přednášky a diskusní příspěvky na odborných konferencích a kongresech konaných v zahraničí
  - Tlumočení zahraničních přednášejících na odborných konferencích a seminářích konaných v ČR
  - Dlouholetá členka mezinárodního výboru Středoevropského regionu ICM
  - Překlady zahraničních odborných publikací