Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Podpůrná skupina „Porodní babička“
pro studium historických pramenů v porodní asistenci

Cíle skupiny

  • Studovat historické prameny v porodní asistenci – praktiky, které porodní asistentky používaly při péči o těhotné a rodící ženy po staletí, a které se osvědčily.
  • Porovnávání praktik doporučovaných v historických učebnicích se současnými praktikami v nemocnicích.
  • Aktualizace standardů péče poskytované porodními asistentkami, založené na historických zdrojích a v souladu s dostupnými výsledky výzkumu.

Činnost skupiny

  • Pravidelná studijní setkání s diskuzí o historických zdrojích informací.
  • Revize stávajících standardů péče poskytované porodními asistentkami.

Setkání skupiny

Skupina se bude scházet vždy v úterý. Data setkání budou specifikována na této stránce.

První setkání se uskutečnilo 16.4.2013 v Porodním domě U čápa v Praze Kunraticích.
Téma pro ten den bylo: Kdy vlastně začíná porod?
Program setkání:
9,00 –   9,30 Ranní káva, čaj, přátelské popovídání
9,30 – 11,30 Studium zdrojů

Vyzýváme zájemkyně, aby
  • se účastnily této studijní skupiny
  • k činnosti skupiny přispěly vyhledáváním historických důvěryhodných zdrojů
  • poskytly aktuální zpětné vazby z porodnic – bude použito k porovnání

Pro potřeby této Podpůrné skupiny byla vytvořena stránka na Facebooku, kde budou zveřejněny výsledky činnosti skupiny.