Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Tisková zpráva Porodního domu U Čápa, o.p.s.,
k výroku Evropského soudu pro lidská práva


V porodnici jako doma? Už brzy!

Vyjádření obecně prospěšné společnosti Porodní dům U Čápa k výroku velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva ve věci Dubská a Krejzová proti České republice.

Praha 15. listopadu 2016. Obecně prospěšná společnost Porodní dům U Čápa přijala dnešní výrok velkého senátu Evropského soudu pro lidská práva, který ženám nepřiznal právo na zdravotní péči při porodu doma, s velkým zklamáním. Přesto věříme, že vzhledem k výtkám, které soud učinil již dříve vůči porodnické péči v České republice, půjde v konečném důsledku o klíčový moment, který spustí tolik nezbytnou systémovou změnu v českém porodnictví. Nejde totiž zdaleka jen o porody doma.

„Faktem je, že domácí porody se v domácí veřejné a mediální debatě za poslední léta pěkně zabydlely a zdomácněly”, říká trochu s nadsázkou Jitka Charvátová, předsedkyně správní rady Porodního domu U Čápa, a na trochu vážnější notu dodává: „Často se však zapomíná na to, že zásadním tématem pro české porodnictví není, zda rodit či nerodit doma, ale jak zařídit, aby se v porodnici mohly ženy a jejich děti cítit jako doma.”

Vytvoření vlídného, vstřícného a milého prostředí v porodnicích, které budou respektovat soukromí, postoje a potřeby rodících žen, je jediným funkčním a eticky přijatelným prostředkem, jak snížit počet porodů v domácím prostředí,” říká Zuzana Štromerová, zakladatelka a dlouholetá ředitelka Porodního domu U Čápa.

Jsme přesvědčeni, že k tomuto cíli vede cesta prostřednictvím vzdělávání, sdílení a spolupráce.

Ve dnech 2. a 3. prosince 2014 proto pořádá Porodní dům U Čápa v pražském hotelu Don Giovanni akci s názvem V PORODNICI JAKO DOMA. Tu tvoří jednak mezinárodní konference s tematikou normálního, zdravého přirozeného porodu zamýšlená především pro zdravotníky, jednak veletrh porodnic zaměřený v prvé řadě na širokou veřejnost.

K aktivní účasti byly pozvány všechny české porodnice. Přednášející z Česka, Slovenska, Německa, Velké Británie, Severního Irska a Spojených států amerických se v přednáškách a workshopech zaměří na témata jako např. porod očima dítěte, výhody vertikálních pozic při porodu či možnosti rozšíření stávající porodnické péče v České republice. Exkluzivními zahraničními hosty jsou prof. dr. Frank Louwen a Jane Evans, mezinárodně uznávaní odborníci na přirozený porod koncem pánevním, či Barbara Harper a Dianne Garland, které přednášejí po celém světě o porodu do vody. Záštitu nad akcí převzal Ing. Miloš Růžička, předseda Výboru pro zdravotnictví a bydlení Zastupitelstva hlavního města Prahy.

„Datum konání akce V PORODNICI JAKO DOMA jsme zvolili záměrně v době adventní, coby období očekávání. V naději, že již bude znám výrok Evropského soudu pro lidská práva. Dočkali jsme se. Nyní jsme v naději znovu. V naději na české porodnictví, které bude vnímavé a vstřícné k individuálním potřebám žen a jejích dětí”, uzavírá Zuzana Štromerová.

Dokumenty z konference V PORODNICI JAKO DOMA:
Tisková zpráva,  Ohlasy účastníků,  Fotky z konference


Kontakt:

Zuzana Štromerová, BSc, ředitelka Porodního domu U Čápa, o.p.s., 602 958 396, info@pdcap.cz

Mgr. Jitka Charvátová, předsedkyně správní rady Porodního domu U Čápa, o.p.s., 723 952 755

 

Poznámky pro editory:

1. Obecně prospěšná společnost Porodní dům U Čápa usiluje od svého založení v roce 2003 o to, aby se ženy v České republice v době těhotenství mohly svobodně a na základě dostatku informací rozhodovat, s kým a kde porodí své děti. U zrodu společnosti stála porodní asistentka Zuzana Štromerová, iniciátorka projektu Centrum aktivního porodu, samostatného oddělení vedeného porodními asistentkami, které fungovalo v letech 1998–2000 v rámci pražské porodnice na Bulovce. Hlavním dlouhodobým cílem obecně prospěšné společnosti je vybudování porodního domu coby místa, kde ženy budou moci s odbornou pomocí normálně, přirozeně porodit, kde porodní asistentky naleznou uplatnění v klíčové oblasti jejich profese, a kde se studující porodnictví a porodní asistence dobře seznámí s normálním, zdravým přirozeným porodním procesem v praxi.

2. Druhým hlavním posláním obecně prospěšné společnosti Porodní dům U Čápa je soustavná péče o vzdělávání zdravotníků v teorii a praxi normálního, přirozeného porodu, a osvěta široké veřejnosti. Společnost každoročně pořádá odborné kurzy pro porodní asistentky z praxe s mezinárodně uznávanými odborníky; tyto kurzy jsou hojně navštěvovány jak komunitními, tak i nemocničními porodními asistentkami. Počet frekventantek těchto kurzů rok od roku stoupá. Žádná z českých škol vzdělávajících porodní asistentky nenabízí studentkám v současnosti praktický výcvik v komunitní péči; stávající komunitní porodní asistence v České republice tak z velké většiny staví na znalostech a dovednostech, které jim zprostředkovává ze zahraničí právě Porodní dům U Čápa. V roce 2014 tato organizace uspořádala svého druhu historicky první mezinárodní konferenci ve Střední a Východní Evropě s názvem Porod doma – co o něm víme? s přednášejícími z 19 zemí světa (veškeré přednášky a diskuze z této konference jsou k dispozici na YouTube, kanál Birth House Stork Prague; další informace ve Výroční zprávě organizace za rok 2014.