Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

V porodnici jako doma

odborná konference a veletrh porodnic

Motto:
Nikdy nepochybujte o tom, že by malá skupina přemýšlivých, zapálených lidí nedokázala změnit svět. Vždycky tomu tak bylo!
Margaret Mead, Ph.D., antropoložka, USA.

 

Pro přehlednost a rychlejší orientaci jsme všechny informace rozdělili do záložek:

 

 • Pozvánka
 • Základní informace
 • Odborná konference
 • Veletrh porodnic
 • Přednášející
 • Partneři
 • Plakát
 • Pro média

Pozvánka na akci V porodnici jako doma

Vážení a milí,

dovolujeme si Vás pozvat na akci nazvanou V porodnici jako doma zahrnující odbornou konferenci pro zdravotníky a veletrh porodnic pro širokou veřejnost.

Mnohé porodnice u nás prodělaly v posledních letech velký pokrok zejména co do technického vybavení a zlepšení kvality fyzického prostředí pro rodičky i pro zdravotníky. Atmosféra v jednotlivých porodnicích a přístup toho kterého zařízení k rodícím ženám, jejich dětem a doprovodu se však v různých porodnicích různí, o čemž svědčí nejen statistická data týkající se českého porodnictví, ale i významný fenomén tzv. porodní turistiky, kdy jsou ženy za porodní péčí, odpovídající jejich individuálním potřebám, ochotny cestovat přes celou republiku a třeba i do zahraničí. Právě zohlednění společných potřeb konkrétní rodící ženy a jejího nově narozeného dítěte (ve formě tzv. patient values) je jednou ze zásad péče založené na důkazech a ve svých nejnovějších doporučeních se o jejich naplňování zasazuje také Mezinárodní gynekologická a porodnická federace (FIGO). K uspořádání akce nás vedla rovněž skutečnost, že pozvolna stoupá počet žen, které pro svůj porod volí raději domácí prostředí, než porodnici. Ze strany rodiček i zdravotníků se přitom dlouhodobě ozývá volání po tom, aby se rodící ženy, jejich doprovod i nově narozené děti mohly v porodnici cítit jako doma.

Odborná konference pro zdravotníky

Jednou částí akce bude odborná konference určená pro lékaře, porodní asistentky a dětské sestry, a studentky a studenty porodní asistence a medicíny. Odborná konference bude jedinečnou možností setkat se s mnoha zahraničními lektory, jak lékaři, tak porodními asistentkami. Bude to jedinečná příležitost vyslechnout informace, které běžně nebývají probírány na lékařských konferencích, ani konferencích porodních asistentek.

Program konference je zaměřen na podporu zdravého přirozeného porodu v porodnicích a na možnosti rozšíření nabídky porodnické péče porodnicemi poskytované. Program je sestaven tak, aby zdravotníky inspiroval k vytvoření „porodnice jako doma”, případně jim ukázal různé možnosti, jak obohatit a rozšířit stávající nabídku porodnické péče. Ačkoli podmínky pro poskytování porodnické péče se samozřejmě liší v porodnicích různé velikosti a úrovně, všechny mohou podpořit ženu v prožití přirozeného porodu jako zdravého životního procesu a posilujícího zážitku.

Kterákoli porodnice si dnes může pořídit vanu a nabídnout ji rodícím ženám k relaxaci během porodu. Jak jí ale využít pro porody do vody, jaké jsou s touto metodou zahraniční zkušenosti, jak o této praktice hovoří výzkum a jaká pravidla je třeba dodržet, o tom budou vyprávět celosvětově uznávané odbornice na porody do vody, Dianne Garland z Velké Británie a Barbara Harper z USA.

V každé porodnici se zdravotníci setkávají se ženami, které čeká porod koncem pánevním. Po uveřejnění studie Term Breech Trial v roce 2000 se významně zvýšil počet císařských řezů prováděných právě kvůli poloze dítěte koncem pánevním. Ačkoli následná studie původní závěry zpochybnila, vzniklý trend se již nepodařilo zvrátit, a znalosti i praktické dovednosti vedení vaginálního porodu koncem pánevním se tak vytrácejí. Prof. dr. Frank Louwen pracuje v Goethově fakultní nemocnici ve Frankfurtu nad Mohanem. Jedním z jeho lékařských zájmů je jak vědecká, tak praktická podpora přirozeného porodu koncem pánevním.

Mnohé země nabízejí i jiné možnosti pro porod než jen porodnici. Ve Spojeném království existují samostatná porodní centra vedená porodními asistentkami; tato centra úzce spolupracují s porodnicemi dané oblasti. Jedno takové centrum v severoirském městě Lisburn vede Hannah McCauley. Na konferenci bude hovořit o způsobu práce v takovém centru, o podpoře přirozeného porodu, ale především o fungující spolupráci s velkou nemocnicí, což vede ke zvýšení komfortu a bezpečí rodících žen.

Zvláště pro zdravotníky velkých perinatologických center jsme pozvali Zoe Boreland, ředitelku porodního centra Home from Home v Severním Irsku. Centrum je součástí perinatologického centra velkého nemocničního trustu a je vedeno porodními asistentkami. Přednáška se zaměří na to, co inspirovalo vedení trustu k rozhodnutí porodní centrum založit a provozovat. Spolu s ředitelkou Home from Home přijede také jedna z tamějších porodních asistentek, Katherine Robinson, a pohovoří o tom, jak konkrétně je v jejich nemocničním porodním centru podporován přirozený porod.

Nejen porodní asistentky zaujme přednáška a workshop Vzhůru ke kořenům porodní asistence pod vedením německé porodní asistentky, lektorky a poradkyně Barbary Kosfeld.

Jak se kde rodí v českých porodnicích, ukáže na základě svého výzkumu statistických dat mikrobioložka Dr. Jarmila Hnilicová. Je překvapivé, jak dramaticky se mnohdy české porodnice stejné úrovně péče a velikosti liší v míře zejména rutinních zásahů do porodu, z čehož lze do vyvodit, jak přátelsky k rodícím ženám jednotlivé porodnice přistupují.

Psycholožka a psychoterapeutka Dr. Eliška Kodyšová bude hovořit o tom, jak zásadní vliv má sociální podpora rodící ženy z biologického i psychologického hlediska na průběh porodu.

Dr. Jaromír Matějek z katedry etiky na pražské III. lékařské fakultě nastíní etický rozměr svobodného informovaného výběru porodnické péče. Poradí, jakým způsobem zohlednit porodní plán/přání žen tak, aby zdravotníci nedostali při péči o ženu do obtížné situace sebe ani ty, o které pečují.

Dosud neobvyklý přístup k novorozenému dítěti v porodnicích představí Dr. Ivana Kušnierová ze Slovenska. Její úchvatná přednáška o „svaté hodince” po porodu je velkou inspirací pro rozšíření nabídky poporodní péče v porodnicích i mimo ně.

Smyslem odborné konference je v neposlední řadě také výměna zkušeností v oblasti podpory normálního, přirozeného porodu mezi zúčastněnými porodnicemi. K tomu dostanou přihlášené porodnice příležitost v samostatného konferenčním bloku.

Workshopy

Odborný program obohatí prakticky zaměřené workshopy, které povedou zahraniční lektoři s dlouholetou praxí v dané problematice. Upozornit chceme na dva workshopy, o přirozeném porodu koncem pánevním (Frank Louwen) a o porodu do vody (Dianne Garland a Barbara Harper).

Veletrh porodnic

Souběžně s odbornou konferencí bude probíhat veletrh porodnic určený pro širokou veřejnost, který by měl jednotlivé porodnice představit v jejich nejlepším světle. Zveme tedy všechny porodnice v České republice, aby přijely představit a nabídnout ženám vše, čeho si na své práci váží, seznámit veřejnost s pozitivními změnami, kterých v oblasti nabídky pro fyziologické rodičky s fyziologickými novorozenci v posledních letech dosáhly, a s tím, jak u nich mohou ženy využít možnost svobodného informovaného výběru v době porodu a v době poporodní. Každá porodnice se tak může o své úspěchy a zkušenosti podělit s těmi ostatními a inspirovat je.

Výstava

Akci doplní výstavní stánky, ve kterých budou firmy nabízet výrobky umožňující vytvořit porodní sál jako místo útulné a příjemné nejen pro rodičky a jejich doprovod a nově narozené děti, ale i pro zdravotníky.

 

Logo MHMP  Záštitu nad akcí převzal Ing. Miloš Růžička, předseda Výboru pro zdravotnictví a bydlení ZHMP.

Logo MHMP  Akci finančně podpořil Magistrát hlavního města Prahy z grantového programu AKCE 2016.

Logo VZP  Partnerem akce je Všeobecná zdravotní pojišťovna.Mgr. Jitka Charvátová
Porodní dům U čápa, o.p.s., Praha
předsedkyně správní rady

Zuzana Štromerová, BSc.
Porodní dům U čápa, o.p.s., Praha
ředitelka společnosti

Základní „technické” informace o akci

Datum 2. a 3.12.2016  (pátek a sobota)
Místo Hotel Don Giovanni, Vinohradská 157a, Praha 3 Žižkov
Pořadatel Porodní dům U čápa, o.p.s., Praha
Organizátor AIM Group International, pobočka Praha
Doprava Autem: Příjezd autem je možný přímo k hotelu, placené parkování je možné v podzemních garážích hotelu. Bezplatně parkovat lze na veřejných parkovištích před areálem Olšanských hřbitovů (od hotelu 5 minut pěšky).
Tramvají: linky 5, 10, 11, 13, 16 a 26.
Autobusem: linky 124, 139, 150, 155, 163, 188 a 213.
Metrem: linka A.
Pro všechny linky (metra, tramvají a autobusů) je společná výstupní stanice Želivského. Stanice je téměř před hotelem.
Taxi:
tel. objednávky 222 333 222.
Ubytování Pořadatel ubytování účastníků nezajišťuje. Individuálně je možné využít nabídky samotného hotelu Don Giovanni, ev. ubytovacích zařízení v blízkém okolí.
Obědy Obědy si účastníci zajišťují a hradí sami. V hotelu je k dispozici velká restaurace.
 • Základní údaje
 • Program
 • Účastnický poplatek
 • Přihláška
 • Studijní materiály

Základní „technické” informace o konferenci

Datum 2.12.2016  (pátek),   konference 9,00 – 15,00 hod., workshopy 15,00 – 19,00 hod.
3.12.2016  (sobota), konference 9,00 – 12,30 hod., workshopy 14,00 – 18,00 hod.
Místo Hotel Don Giovanni, Vinohradská 157a, Praha 3 Žižkov
Cílová skupina zdravotníci
studenti zdravotnických oborů
pracovníci státní správy v oblasti zdravotnictví
odborníci v oblasti zdravotního pojišťovnictví
právníci se zaměřením na zdravotní právo
Přednášející lékaři, porodní asistentky, právníci, psychologové, výzkumníci.
Ze zemí Česká republika, Slovensko, Severní Irsko, Německo, Velká Británie, USA.
Pracovní jazyky Čeština a angličtina. Tlumočení bude zajištěno.
Kredity Konference je zařazena do kreditního systému celoživotního vzdělávání.

Porodním asistentkám přidělila kredity Česká konfederace porodních asistentek 20.9.2016 pod registračním číslem 23/2016 a budou přidělovány podle tohoto schématu:
- aktivní účast   10 kreditů
- spoluautorství  5 kreditů
- pasivní účast    4 kredity
Počty uvedených kreditů platí za každý den účasti na konferenci.

 

Program konference

Zveme Vás na odbornou konferenci V porodnici jako doma, která se bude konat 2. a 3. 12. 2016 v Praze. Můžete se těšit na víkend nabitý zajímavými přednáškami světových odborníků. Dozvíte se nové poznatky ohledně současného trendu přirozených porodů.

Program konference je zaměřen na podporu zdravého přirozeného porodu v porodnicích a na možnosti rozšíření nabídky porodnické péče porodnicemi poskytované. Program je sestaven tak, aby zdravotníky inspiroval k vytvoření „porodnice jako doma”, případně jim ukázal různé možnosti, jak obohatit a rozšířit stávající nabídku porodnické péče. Ačkoli podmínky pro poskytování porodnické péče se samozřejmě liší v porodnicích různé velikosti a úrovně, všechny mohou podpořit ženu v prožití přirozeného porodu jako zdravého životního procesu a posilujícího zážitku.

Snahou je předat vám ucelené informace o přirozených porodech a jejich správném a bezpečném průběhu. Problematika bude probírána z pohledu jak samotných rodiček, tak i odborného personálu a taktéž z etického a psychologického hlediska.

Cílem konference není jen podělit se o teoretické znalosti, ale je zde možnost zapojit se aktivně formou připravovaných workshopů.


 • 1. den
 • 2. den

Program prvního dne konference
pátek 2.12.

   Přednášky

 9,00 –   9,15  Zahájení konference, přivítání účastníků, organizační informace
  • za pořadatele Zuzana Štromerová, BSc.
  • za Výbor zdravotnictví ZHMP Ing. Miloš Růžička
 9,15 –   9,30 Jak se rodí v Česku, Jarmila Hnilicová, Ph.D., ČR
 9,30 –   9,45 Vliv oxytocinu na emoce spojené s porodem, PhDr. Eliška Kodyšová, Ph.D., ČR
 9,45 – 10,00 Porodní přání – etický pohled, MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D, Th.D., ČR
10,00 – 10,15 Příklad dobré praxe – porodnice Rakovník, Bc. Petra Galiová, ČR
10,15 – 10,30Diskuse k příspěvkům
10,30 – 11,00 Přestávka
11,00 – 11,30 Home from Home – porodnické oddělení vedené porodními asistentkami, Zoe Boreland, UK
11,30 – 12,00 Podpora přirozeného porodu v nemocnici, Katherine Robinson, UK
12,00 – 12,30 Lisburn – autonomní porodní centrum, Hannah McCauley, UK
12,30 – 13,00Diskuse k příspěvkům
13,00 – 14,00 Oběd
14,00 – 14,45 Podpora přirozeného porodu I., volná sdělení nemocnic:
14,00 – 14,15  •  FN Brno, Mgr. Miloslava Kameníková
14,15 – 14,30  •  NsP Karviná, MUDr. Klára Jandzíková
14,30 – 14,45  •  Nemocnice Příbram, MUDr. Táňa Glosová

 

   Workshopy

15,00 - 19,00 Porod do vody, Dianne Garland, UK a Barbara Harper, USA
15,00 - 19,00 Podpora přirozeného porodu v porodnicích, Katherine Robinson a Hannah McCauley, obě UK

Program druhého dne konference
sobota 3.12.

   Přednášky

 9,00 –  9,10 Zahájení 2. dne, uvítání účastníků, organizační informace
  9,10 –  9,40 Porod očima dítěte, MUDr. Ivana Kušnierová, Slovensko
  9,40 – 10,10 Vzhůru ke kořenům porodní asistence, Barbara Kosfeld, MSc., Německo
10,10 – 10,40 Přirozený porod koncem pánevním, prof. Dr. Frank Louwen, Dr.med., Německo
10,40 – 11,00 Diskuse k přednáškám
11,00 – 11,30 Přestávka
11,30 – 12,00  Podpora přirozeného porodu v českých porodnicích II., volná sdělení porodnic:
11,30 – 11,45  •  SZZ Krnov, Bc. Lenka Petřeková, ČR
11,45 – 12,00  •  Krajská nemocnice Tomáše Bati, Zlín, Bc. Kateřina Slováčková, ČR
12,00 – 12,15 Důležitost síťování, Zuzana Štromerová, BSc., ČR
12,15 – 12,45 Fyzioterapie v novorozeneckém věku, PaedDr. Dana Herbichová, ČR
12,45 – 13,00 Jak snaha o vybudování porodního domu olivňuje porodnickou péči v porodnicích,
Zuzana Štromerová, BSc., ČR
13,00 – 14,00 Oběd

 

   Workshopy

14,00 – 18,00 Přirozený porod koncem pánevním, prof. Dr. Frank Louwen, Německo a Jane Evans, UK
14,00 – 18,00 Vzhůru ke kořenům porodní asistence. Historicky podložená pravidla pro bezpečnou péči během normálního porodu, Barbara Kosfeld, MSc., Německo

Účastnický poplatek

Vzhledem k tomu, že konference právě začíná, není možné se již přihlásit a uhradit účastnický poplatek předem na účet. Kdo máte zájem se naší konference zúčastnit, přijďte přímo! Při platbě na místě však nelze uplatnit slevy, a tak bude po vás požadována platba v hotovosti na místě. Cena je 2500 Kč za každý den konference a 2000 Kč za každý workshop.

Přihláška

Vzhledem k tomu, že konference právě začíná, není možné se již přihlásit a uhradit účastnický poplatek předem na účet. Kdo máte zájem se naší konference zúčastnit, přijďte přímo! Při platbě na místě však nelze uplatnit slevy, a tak bude po vás požadována platba v hotovosti na místě. Cena je 2500 Kč za každý den konference a 2000 Kč za každý workshop.

Veletrh porodnic

Veletrh porodnic je samostatná akce určená pro širokou veřejnost


Očekáváte právě přírůstek do rodiny nebo rodinu plánujete?
Máte chuť se dozvědět něco nového?
Chcete rodit co nejpřirozeněji a zajímáte se o možnosti nabízené současným zdravotnictvím?
Láká vás představa porodu do vody?

V tom případě vás zveme na Veletrh porodnic, který spolu s mezinárodní odbornou konferencí tvoří jednu velkou akci pod názvem „V porodnici jako doma”.

Jsou pro vás připraveny workshopy s českými i zahraničními přednášejícími, prezentace českých porodnic, projekce instruktážních filmů, poradna porodní asistentky, poradna duly, divadelní představení a prodejní výstava partnerů. Poradna porodní asistentky, poradna duly a výstava partnerů je návštěvníkům k dispozici po celou dobu konání akce.

U workshopů se zahraničními přednášejícími jistě oceníte jejich nadmíru přitažlivá témata: porod do vody, výhody vzpřímených pozic při porodu, svatá hodinka či podpora kojení. Součástí workshopů jsou i prezentace českých porodnic na podporu normálního, zdravého porodu.

V rámci veletrhu se budou porodnice snažit vám ukázat, čeho si na své práci váží, a seznámí vás se změnami, kterých se jim podařilo dosáhnout v oblasti podpory přirozeného porodu ve zdravotnickém zařízení. Představí vám možnosti, jak u nich můžete využít svobodný informovaný výběr v době porodu a v době poporodní. Pozvali jsme všechny porodnice v České republice, aby vám přijely představit a nabídnout své služby. Které přijedou?

Vstup na veletrh je ZDARMA, workshopy a divadelní představení mají vstupné dobrovolné, u divadelního představení je doporučené vstupné 100 Kč, workshopy vedené zahraničními lektorkami mají doporučené vstupné 250 Kč za každý workshop.


  PROGRAM:

  1. den  –  pátek  2.12.2016
11,15 - 12,00 Jak se rodí v Česku, Mgr. Jarmila Hnilicová, Ph.D., ČR
12,00 - 12,45 Vliv oxytocinu na emoce spojené s porodem, Eliška Kodyšová, Ph.D., ČR
13,00 - 14,00 Instruktážní filmy
14,30 - 16,00 Projekt Přirozený porod v porodnici + prezentace českých porodnic
Adéla Stolaříková a RNDr. Tomáš Raiter, oba ČR
16,30 - 18,00 Podpora přirozeného porodu v českých porodnicích z pohledu lékaře, MUDr. Táňa Glosová, ČR
18,30 - 20,00 Nástřih – Divadlo Malá sestra (divadelní představení)

 

  2. den  –  sobota  3.12.2016
10,30 - 12,30 Svatá hodinka a podpora kojení, MUDr. Ivana Kušnierová, Slovensko
11,00 - 12,30  Bachova terapie v těhotenství a během porodu, Zuzana Sommer, ČR
12,30 - 13,30  Projekt Přirozený porod v porodnici + prezentace českých porodnic,
 Adéla Stolaříková a RNDr. Tomáš Raiter, oba ČR
14,00 - 16,00  Výhody vertikálních pozic při porodu, Katherine Robinson a Hannah McCauley, obě UK (bude tlumočeno do češtiny)
16,30 - 18,30  Porod do vody, Dianne Garland, UK a Barbara Harper, USA (bude tlumočeno do češtiny)

Přednášející na konferenci + vedoucí workshopů

D. Ridout Dianne Garland, SRN, RM, ADM, PGCEA, MSc

Velká Británie

Porodní asistentka, odbornice v oblasti porodů do vody.

Podrobný profesní profil
B. Harper Barbara Harper, RN, CKC, CCCE, CLD, DEM

Spojené státy americké

Zakladatelka a ředitelka organizace Waterbirth International.

Podrobný profesní profil
B. Kosfeld Barbara Kosfeld, MA, MSc, MgA, MBA

Německo

Porodní asistentka, poradkyně, konzultantka, lektorka.

Podrobný profesní profil
F. Louwen Prof. Dr. Frank Louwen, Dr. med., Dr.h.c.

Německo

Lékař, gynekolog-porodník.

Podrobný profesní profil
H. McCauley Hannah McCauley

Velká Británie – Severní Irsko

Vedoucí samostatného porodního centra v Severním Irsku.

Podrobný profesní profil
K. Robinson Katherine Robinson

Velká Británie – Severní Irsko

Vedoucí porodní jednotky v nemocnici vedené porodními asistentkami.

Podrobný profesní profil
Z. Boreland Zoe Boreland

Velká Británie – Severní Irsko

Ředitelka porodního centra vedeného porodními asistentkami.

Podrobný profesní profil
Jane Evans Jane Evans

Velká Británie

Zdravotní sestra, porodní asistentka.

Podrobný profesní profil
I. Kušnierová MUDr. Ivana Kušnierová

Slovensko

Lékařka, pediatr.

Podrobný profesní profil
J. Matějek MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Ph.D, Th.D.

Česká republika

Lékař, teolog.

Podrobný profesní profil
Táňa Glosová MUDr. Táňa Glosová

Česká republika

Lékařka příbramské porodnice.

Podrobný profesní profil
E. Kodyšová PhDr. Eliška Kodyšová, Ph.D.

Česká republika

Psycholožka, psychoterapeutka, ředitelka z.s. APERIO.

Podrobný profesní profil
J. Hnilicová Mgr. Jarmila Hnilicová, Ph.D.

Česká republika

Výzkumný pracovník AV ČR.

Podrobný profesní profil
P. Galiová Bc. Petra Galiová

Česká republika

Porodní asistentka.

Podrobný profesní profil
Dana Berdichová PaedDr. Dana Herbichová

Česká republika

Ředitelka Centra léčebné rehabilitace.

Podrobný profesní profil
Z. Štromerová Zuzana Štromerová, BSc.

Česká republika

Porodní asistentka, zakladatelka a ředitelka společnosti Porodní dům U čápa, o.p.s.

Podrobný profesní profil
Zuzuana Stolaříková Adéla Stolaříková

Česká republika

Ředitelka obsahu on-line magazínů společnosti MMS, a.s.

Podrobný profesní profil
Zuzuana Stolaříková Tomáš Raiter

Česká republika

Zakladatel společnosti STEM / MARK, a.s., a předseda představenstva mateřské společnosti ALFA / MARK, a.s.

Podrobný profesní profil
Miloslava Kameníková PhDr. Miloslava Kameníková

Česká republika

Staniční sestra porodního sálu brněnské nemocnice na Obilním trhu.

Podrobný profesní profil
Lenka Petřeková Bc. Lenka Petřeková

Česká republika

Vrchní sestra Gynekologicko-porodnického oddělení Sdruženého zdravotnického zařízení v Krnově.

Podrobný profesní profil
Klára Jandzíková MUDr. Klára Jandzíková

Česká republika

Lékařka Gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice v Karviné-Ráji.

Podrobný profesní profil
Kateřina Slováčková Bc. Kateřina Slováčková

Česká republika

Porodní asistentka na porodním sále zlínské nemocnice.

Podrobný profesní profil

Partneři konference

Informace pro firmy a instituce:
Chcete-li se také stát partnerem konference a během jejího konání prezentovat své výrobky a služby, klikněte sem !

 

Speciální partner
MHMP
Magistrát hlavního města Prahy

 

 

Hlavní partner
Febromed

 

 

Zlatí partneři Stříbrní partneři Bronzoví partneři
Krystal Akvamarin Aniball
Logo VZP Nemocnice Příbram Naboso
  Logo Rikepa Logo MonPeri
  Logo Jemné zrození Logo Bioderma
    Logo Gaga´s pleny
    Logo Mamaja
    Medela

 

 

Spolupracující organizace a iniciativy
zastoupené na konferenci
Logo CKPA
Logo UNIPA
Logo Aperio

Plakát pro konferenci

Zde si můžete stáhnout a vytisknout plakát, který vyvěste na vhodných místech, aby se o naší konferenci dozvědělo co nejvíce lidí a mohlo se jí zúčastnit.

Informace a přihláška pro novináře

Akce V porodnici jako doma je organizována s cílem podpořit zdravý, přirozený porod v porodnicích a zlepšit prostředí, ale především přístup k rodícím ženám v porodnicích v České republice. Záměrem pořadatelů bylo zprostředkovat setkání odborníků z oblasti porodnictví a veřejnosti pod jednou střechou, na společné akci, kde bude probíráno na společné téma.

Je smutnou skutečností, že debaty okolo volby místa porodu se většinou stočí na dohady, zda je rodit doma bezpečné či na kolik je to riskantní. Málo pozornosti je věnováno tomu, do jaké míry skutečně podporují české porodnice zdravý přirozený porod, co by se mělo v porodnicích v ČR zlepšit, aby co nejmenší počet žen uvažoval o porodu jinde. Existují u nás porodnice, kde by se nastávající maminky mohly cítit „jako doma”? Co je k tomu potřeba? Jaké jsou možnosti podpory zdravého přirozeného porodu v porodnici ze strany personálu, a co mohou udělat ženy samy?

Akce se skládá ze dvou částí: veletrhu porodnic pro veřejnost a odborné konference pro zdravotníky. Veletrh porodnic bude obohacen workshopy pro veřejnost, na kterých budou přednášet někteří z českých i zahraničních odborníků přednášejících na odborné konferenci pro zdravotníky.

Návštěvníci z řad veřejnosti si budou moci vyslechnout přednášky „Jak se rodí v Česku”, „Vliv oxytocinu na emoce spojené s porodem”, „Bachovy esence v těhotenství a při porodu”, „Podpora přirozeného porodu z pohledu lékaře”, „Svatá hodinka po porodu”, „Výhody vertikálních pozic během porodu”,„ Vše o porodu do vody” a další.

Specialitou pro zdravotníky (lékaře i porodní asistentky) budou workshopy s tématikou podpory přirozeného porodu v porodnicích, včetně porodu koncem pánevním nebo porodu do vody. Porodní asistentky si budou moci prohloubit znalosti při workshopu nazvaném Vzhůru ke kořenům, jehož hlavní náplní je historicky podložené a staletími ověřené umění porodních asistentek.

Zvláštní pozornost bude věnována různým možnostem zabezpečení porodnické péče v porodnicích, např. prostřednictvím samostatných jednotek porodnické péče, působících ve velkých porodnicích (např. „Home from Home” v Ulsteru) nebo samostatných center porodnické péče vedených porodními asistentkami a úzce spolupracujících s velkými porodnicemi.

Zahraniční přednášející přijedou z Velké Británie a Severního Irska, Spojených států, Německa a Slovenska.

Akci doprovází výstava firem, které budou nabízet pomůcky pro podporu přirozeného porodu, vybavení porodních místností a jiné věci zpříjemňující práci zdravotníkům a porod maminkám.

Více informací na www.pdcap.cz.

Novináři se mohou na konferenci přihlásit  zde .

A ještě máme pro vás pozvánku na  tiskovou konferenci !

Doktorka Hnilicová představí svá zjištění týkající se frekvence zákroků do běhu porodu v různých nemocnicích v České republice a o tom, jak nejednoduché je získat data vypovídající o kvalitě porodnické péče. Jaká kritéria jsou podkladem pro hodnocení kvality péče v jednotlivých porodnicích? Kdo tato kritéria stanoví, jak jsou zjišťována a shromažďována, a lze je nějak získat a udělat si vlastní názor? A jak berou instituce zpracovávající statistická data v úvahu spokojenost rodících žen?
Respektující a podpůrná interakce zdravotníků s rodičkou je důležitým faktorem spokojenosti s porodem. Jak rodička tuto interakci vnímá, ovlivňují nejen její předchozí zkušenosti s péčí, ale i fyziologické zvláštnosti porodního procesu. Přednáška doktorky Kodyšové shrnuje nedávné poznatky biologické psychologie o působení neurohormonu oxytocinu na sociální percepci. Ukážeme, že právě Oxytocin může mít za následek zvýšenou ovlivnitelnost rodící ženy a její senzitivitu na napětí prožívané zdravotníky. Subjektivní pocit ohrožení může být Oxytocinem potencován a vést nejen k nižší spokojenosti ženy s porodem a horší spolupráci se zdravotníky, ale i snížit děložní kontraktilitu. Především u psychologicky rizikovějších skupin rodiček je proto vhodné zajistit pocit bezpečí a citlivý přístup zdravotníků. Možná opatření pro zlepšení péče zahrnují supervizi zdravotníků v porodnictví, zvyšování jejich psychosociálních dovedností a kontinuální péči „one-to-one“ v těhotenství a při porodu.
„Porodní přání” je v poslední době často užívaný termín v souvislosti s porodem v porodnici. Ženy si tento dokument vypracovávají s nadějí, že porod proběhne podle jejich představ a všichni zdravotníci se podle těchto představ k nim budou chovat. Doktor Matějek se podívá na dokument „Porodní přání” především z etického, nikoli pouze porodnického pohledu.
Bylo nutné zasvětit celý tým porodního sálu, šestinedělí a novorozeneckého oddělení do vzájemné spolupráce při respektování přání rodiček a celkově zlepšit i empatický přístup a chování. Přesvědčit všechny zúčastněné, byl nelehký úkol, komplikovaný mnohdy nedostatečnými zkušenostmi s novými přístupy, a neochotou opustit předchozí zažité metody. Někdy až nepřekonatelnou roli v celém procesu hraje právní prostředí a nejistota pracovníků ohledně právní ochrany. Podstatou ale je, že pomalými krůčky bylo dosaženo zlepšení přístupu a chování k rodičkám.
V současné době většina týmu respektuje přirozený proces porodu a přání rodiček, což spolu s empatickým chováním přispělo ke zvýšení porodnosti za posledních 6 měsíců o 100 %. Podařilo se nám dosáhnout velké spokojenosti rodiček, které nám píší děkovné dopisy, maily, články v novinách, a také naši porodnici doporučují dalším těhotným ženám.
Na základě zjištěných údajů (spokojenost rodiček a statistické údaje – více v prezentaci), lze říci, že přístup k rodičkám, který jsme zvolili v naší porodnici, je cestou správným směrem při zachování jistých bezpečnostních mantinelů a dokonalé komunikaci s rodičkami již před porodem.
Zoe Boreland je vrchní porodní asistentkou sítě státních zdravotnických zařízení ve východním regionu Severního Irska (South Eastern Health and Social Care Trust). Dlouhodobě se zabývá prosazováním a výzkumem primární péče v mateřství poskytované porodními asistentkami.
V roce 2010 byla vůdčí postavou při zakládání prvního samostatného porodního centra vedeného porodními asistentkami v Severním Irsku a druhého centra v roce 2011. V těchto dvou zařízeních a na oddělení „Home from Home”, vedeném porodními asistentkami při Ulsterské nemocnici v Belfastu, se každoročně narodí přes 1 200 dětí (30 %) ze zmíněného regionu.
Zoe bude vyprávět o své motivaci k prosazování primární porodnické péče vedené porodními asistentkami, a o způsobu, jak harmonizovat takto poskytovanou péči s běžným systémem péče nabízeným Národním zdravotnickým systémem Velké Británie.
Přednáška může být velkou inspirací pro perinatologická centra a instituce ovlivňující systém poskytované porodnické péče České republice.
Katherine pracuje na oddělení vedeném porodními asistentkami s názvem „Home from Home” při Ulsterské nemocnici v Belfastu, a to od jeho otevření v roce 2007. V roce 2011 se stala ředitelkou tohoto oddělení. Oddělení disponuje sedmi pokoji s nejedním porodním bazénkem. Od roku 2015 zde porodilo přes 1 000 žen.
Katherine Robinson bude vyprávět o práci, kterou má ráda, a která se jí stala koníčkem. Bude vyprávět o tom, jak se liší práce v porodním centru „Home From Home” od práce na běžném porodnickém oddělení, jaké má výhody i nevýhody, a jak se daří spolupracovat s lékaři klasického porodnického oddělení umístěného v dané nemocnici jen o patro níže.
Hannah McCauley je odbornou manažerkou samostatného porodního centra vedeného porodními asistentkami. Toto pracoviště o čtyřech porodních pokojích nabízí komplexní služby porodních asistentek, které ročně pomohou při porodu dvěma stům žen.
Hannah pohovoří o svých zkušenostech s kontinuální péčí porodní asistentky v nemocničním i komunitním prostředí a o praktické problematice rozvoje péče vedené porodní asistentkou v rámci převládajícího medicínského modelu porodu. Zároveň představí dlouhodobé aktivity svého týmu směřující k tomu, aby stále více žen mohlo rodit přirozeně a s náležitou podporou na místě, které si pro svůj porod vyberou.
Dianne Garland a Barbara Harper jsou celosvětově uznávanými odbornicemi na využití vody k usnadnění porodního procesu. Zabývají se touto tématikou nejen teoreticky a vědecky, ale i prakticky.
Během workshopu zazní odkazy na vědecké výzkumy zabývající se bezpečností porodů do vody, budou zmíněna bezpečnostní kritéria pro porod do vody, účastníci uvidí spoustu fotografií doprovázejících letité osobní zkušenosti s vedením porodů do vody.
Workshop ocení zvláště účastnice z těch porodnic, kde již je zabudovaná vana, a kde si ženy relaxaci ve vodě při porodu žádají, avšak porození miminek do vody brání jen nedostatek informací o bezpečnosti porodů do vody, jimiž disponují porodničtí zdravotníci dané nemocnice.
Porodní asistentka má nezastupitelnou úlohu při podpoře přirozeného porodu. Je průvodkyní ženy. Měla by být moudrou bytostí, o kterou se žena během porodu může opřít, se kterou se může poradit, která ji povede takovou cestou, aby měla na konci porodního procesu nezvratitelný pocit, že tu velkou, těžkou práci dokázala sama.
Situace porodních asistentek pracujících v nemocnicích je v tomto směru mnohem těžší, protože postupy v nemocnicích spíše podléhají přísným protokolům, které jsou navrženy pro péči o velký počet žen najednou a dávají malý prostor pro individuální péči.
Lektorky účastnicím navrhnou různé způsoby, jak ženu podpořit na cestě k přirozenému porodu i v prostředí velkých porodnic.
V přednášce „Porod očima dítěte” se doktorka Kušnierová pokusí přiblížit prenatální a novorozené dítě jako bytost schopnou komplexního vnímání, pozorování, intenzívní komunikace s okolím a učení se z prožitků. To, co dítě a matka ve specifické situaci perinatálního období zažije, výrazně formuje nejen jejich vzájemný vztah, ale i vztah k sobě samému a okolí. A to nejen z krátkodobého, ale i z dlouhodobého, mnohaletého hlediska. Co můžeme udělat pro to, aby bylo toto období pro matku a dítě co nejkrásnější?
Přednáška pomůže pochopit zdravotníkům z porodních sálů, proč se mnohé ženy obávají porodu v porodnicích. Stejně tak může napomoci pozitivní změně v přístupu k matce a novorozenému dítěti.
Historicky podložená pravidla pro bezpečnou péči při normálním porodu.
Barbara Kosfeld je ojedinělá porodní asistentka v Evropě, jejíž absolutní předností je spojení znalostí z oblasti komparativní literatury, znalostí normálního přirozeného porodu, hluboké praxe a praktických zkušeností v oblasti primární porodnické péče se schopností předat informace uceleným a přehledným způsobem. Její schopnost vysvětlit návaznost a kombinaci faktů a začlenit kombinaci příčiny a následku v celé šíři probírané látky je pro výuku bezpečné péče poskytované porodní asistentkou zcela zásadní. Díky tomu lze již z průběhu těhotenství „přečíst” očekávaný průběh porodu.
Na dopolední přednášku naváže odpolední workshop, který bude zaměřený více na praktickou stránku věci.
Profesor Louwen je přednostou gynekologicko-porodnického oddělení Goetheho univerzitní nemocnice ve Frankfurtu nad Mohanem. Již několik let se zabývá vedením přirozených porodů koncem pánevním. V této oblasti provádí také výzkum. Přednáška profesora Louwena a odpoledne navazující workshop jsou zamýšleny především pro lékaře, v jejichž kompetenci je vedení porodů koncem pánevním.
Všeobecně jsou polohy plodu koncem pánevním velmi častým důvodem pro primární císařský řez. Ten je pro zdravé ženy spojen s vysokým stupněm rizika tak jako každá jiná velká břišní operace. Vedení přirozeného porodu koncem pánevním může být pro mnohé zdravé rodící ženy elegantním řešením jinak zapeklité situace.
Přednáška profesora Louwena a následný workshop jsou výjimečnou možností, jak se blíže seznámit s metodou přirozeného porodu koncem pánevním, kterou zatím (a s úspěchem) používá jediná nemocnice v České republice.
Obecně prospěšná společnost Porodní dům U čápa se snaží vybudovat porodní dům již od roku 2003. Ukázalo se, že myšlenka je nosná, ale ještě důležitější než cíl jako takový je cesta k němu: nasměrovat porodní asistentky ke kořenům porodní asistence, učit těhotné ženy, aby důvěřovaly své schopnosti porodit, hovořit o dalších možnostech porodnické péče, poukazovat na příklady dobré praxe v zahraničí a zvát zahraniční odborníky jako lektory na semináře a konference. Tak obecně prospěšná společnost Porodní dům U čápa krok za krokem přispívá ke změnám v porodnictví.
O problematice pohovoří zakladatelka a ředitelka prvního porodního domu v ČR Zuzana Štromerová.
Prof. Louwen spolu s Jane Evans vás blíže seznámí s přednostmi a možnými riziky přirozeného porodu koncem pánevním. Objasní vám mechanismus takového porodu a vysvětlí známky nepravidelností nebo blížící se komplikace. Svá sdělení podepřou výzkumnými studiemi i sdílením osobních zkušeností s vedením přirozeného porodu koncem pánevním.
Workshop je určen především pro lékaře, ale porodní asistentky jsou rozhodně vřele vítány.
Lektorka tohoto workshopu je stálou a oblíbenou lektorkou seminářů a odborných kurzů pro české porodní asistentky, které pravidelně pořádá obecně prospěšná společnost Porodní dům U čápa v Praze.
Lektorka bude hovořit o kořenech porodní asistence a nezbytnosti znalosti pradávných pravidel porodní asistence pro vlastní reflexi práce porodní asistentky, pro schopnost prognózy těhotenství a porodu nebo pro prevenci vyhoření. Vysvětlí, jak je důležité používat správného profesního jazyka, aby porodní asistentce při komunikaci se ženou neutekly důležité informace a mohla těhotné a rodící ženě i jejímu dítěti poskytnout nejlepší možnou péči. Workshop bude doplněn bohatým obrazovým materiálem.
Workshop je určen především porodním asistentkám, lékaři jsou rozhodně vřele vítáni.
Časté odchylky od fyziologické normy psychomotorického vývoje novorozence a rizikové faktory, které jsou jednoznačnými indikátory zahájení fyzioterapie již v novorozeneckém věku.
Včasná diagnostika, včasná a vhodná fyzioterapie vedoucí k rychlejší a kvalitnější úpravě motorického vývoje dítěte.
Funkční zapojení svalů má formativní vliv jak na vývoj struktury kostí a pohybového aparátu, tak i na optimální vývoj psychiky, zejména v prvním roce života.
Příklady z praxe fyzioterapeutů Centra léčebné rehabilitace.
Jak vypadají data o porodech v jednotlivých českých porodnicích? Kde se rodí nejvíce císařským řezem? Proč jsou to kromě perinatologických center i některé malé porodnice? Kde mají ženy po porodu nejvíce poranění? A proč je to právě v těchto porodnicích? Proč podle dostupných dat v České republice nechrání epiziotomie ženy před poraněním? Proč máme dvakrát více těhotenství s polohou plodu koncem pánevním, než je běžné v ostatních zemích?
Na všechny otázky odpoví Dr. Hnilicová.
Respektující a podpůrná interakce zdravotníků s rodičkou je důležitým faktorem spokojenosti s porodem. Jak rodička tuto interakci vnímá, ovlivňují nejen její předchozí zkušenosti s péčí, ale i fyziologické zvláštnosti porodního procesu. Přednáška shrnuje nedávné poznatky biologické psychologie o působení neurohormonu oxytocinu na sociální percepci. Dr. Kodyšová ukáže, že právě oxytocin může mít za následek zvýšenou ovlivnitelnost rodící ženy a její senzitivitu na napětí prožívané zdravotníky. Subjektivní pocit ohrožení může být oxytocinem potencován a vést nejen k nižší spokojenosti ženy s porodem a horší spolupráci se zdravotníky, ale i snížit děložní kontraktilitu. Především u psychologicky rizikovějších skupin rodiček je proto vhodné zajistit pocit bezpečí a citlivý přístup zdravotníků. Možná opatření pro zlepšení péče zahrnují supervizi zdravotníků v porodnictví, zvyšování jejich psychosociálních dovedností a kontinuální péči „one-to-one” v těhotenství a při porodu.
Klíčový workshop veletrhu porodnic. Adéla Stolaříková spolu s doktorem Raiterem představí projekt Přirozený porod v porodnicích, motivaci, která k tomuto projektu vedla, a jeho průběh.
V průběhu workshopu představí zástupci porodnic, které se na veletrhu chtěly prezentovat, svá pracoviště a především nabídku pro nastávající rodiče a rodící ženy. Co mohou ženy v těchto porodnicích očekávat? Na koho se obrátit?
Žena má právo vyjádřit názor na to, jakou péči ze strany porodníků by uvítala, jaký porod by ráda prožila. Většina žen si proto pro porod připravuje dokument všeobecně nazývaný „Porodní přání”.
Porodník je však při péči o ženu během těhotenství a porodu vázán doporučeními své odborné České gynekologicko-porodnické společnosti (ČGPS). Při nedodržení těchto postupů, a pokud by nastal problém s neblahým následkem, hrozí porodníkovi odsouzení a tím ohrožení jeho práce lékaře. Toho se porodníci bojí a mají tedy sklon postupovat spíše podle doporučení ČGPS (i když někdy nejsou založeny na důkazech evidence-based medicine), než podle přání rodící ženy.
Jsou tedy situace, kdy by lékaři v porodnicích rádi podpořili přirozený porod, ale cítí se jako mezi dvěma mlýnskými kameny. Na jedné straně je tlak žen bránících se jakýmkoli zásahům do porodu, na straně druhé jsou doporučené postupy České gynekologicko-porodnické společnosti s případnou hrozbou žalob při jejich nedodržení. Jakou cestu má tedy lékař volit, aby vyhověl rodícím ženám a necítil se v ohrožení vlastní osoby? Přispívá stres lékaře pohodě na porodním sále? Lze najít společnou cestu?
O problematice pohovoří MUDr. Glosová z porodnice v Příbrami.
Paní Zuzana Sommer seznámí účastníky workshopu s tím, co vlastně Bachovy květové esence jsou a jak je možné pozitivně využít jejich blahodárné působení během těhotenství a porodu.

Citáty Dr. Edwarda Bacha:
„Tento systém léčení je tím nejdokonalejším, jaký kdy byl lidstvu v jeho živoucí paměti dán. Má sílu vyléčit nemoc a díky své jednoduchosti se může používat běžně v domácnosti”.
„Takzvaná nemoc je vždy důsledek hlubokého vnitřního nesouladu a nám je již zřejmé, že dokud se budeme zabývat důsledky a neodstraníme hlavní příčinu, k vyléčení nedojde, anebo bude pouze zdánlivé.”
„Nemoc je reakcí na poruchy. Jsou to dočasná selhání a neštěstí a objevují se, když dovolíme jiným lidem zasahovat do smyslu našeho života a tím v nás vytvářet beznaděj, strach nebo lhostejnost.”
Poutavé vyprávění doktorky Kušnierové o nejdůležitějším okamžiku v životě každého dítěte, doplněné fotografiemi vykreslujícími atmosféru první hodiny života dítěte.
Příchod dítěte ze světa, na který si již nepamatujeme, do světa našeho, je stále vzrušující zázrak. Po narození je pro děťátko vše nové. Musí se přizpůsobit novému způsobu života v mnoha směrech. Jak mohou podpořit a usnadnit toto přizpůsobení rodiče hned po porodu? Nakolik potřebuje dítě pomoc, aby našlo zdroj své budoucí výživy? Nakolik může chování zdravotníků ztížit adaptaci dítěte po porodu? A jak může podpora bondingu pomoci bezproblémovému kojení? Přijďte si popovídat o zdravém zahájení života v našem světě.
Hannah i Katherine budou přednášet jak na odborné konferenci pro zdravotníky, tak povedou prakticky zaměřený workshop pro veřejnost.
Katherine a Hannah pohovoří o svých dlouholetých zkušenostech, které získaly jako porodní asistentky v nemocničním prostředí i v komunitním prostředí. Představí dlouholeté aktivity svých týmů směřující k tomu, aby stále více žen mohlo rodit přirozeně, s náležitou podporou, bez ohledu na místo, které si pro svůj porod vyberou.
Při workshopu pro nastávající maminky bude kladen důraz na vysvětlení důležitosti výběru úlevových a porodních pozic. Citlivým průvodcem by měla být porodní asistentka, která by ženě měla vysvětlit, proč je která pozice pro ženu právě v danou chvíli vhodná.
Praktické ukázky, diskuse.
Voda je nezbytná k životu. Voda osvěžuje, léčí. Voda pomáhá i k uvolnění během porodu a tím přispívá k usnadnění porodu ve všech jeho dobách. Jak se má žena chovat, aby bylo pro ni i pro její dítě působení vody přínosné a bezpečné? Existují bezpečnostní kritéria pro porod do vody? Na co je třeba dávat pozor? Je bezpečnost porodu do vody založena na důkazech?
Obě přednášející vám na to odpovědí a přidají i praktické rady, rovněž odpovědí i na vaše dotazy.
Bc. Kateřina Slováčková bude prezentovat osobní zkušenosti porodní asistentky s vedením přirozených porodů koncem pánevním v nemocnici, ve které pracuje.
Představení Nástřih funguje na principu divadla Fórum. Nabízí příležitost nahradit kohokoliv z našich hrdinů a zkusit to jinak. Je to legrace, je to řežba a je to výzva k transformaci reality mnoha českých porodnic. Přijďte se podívat, diskutovat nebo hrát. Rádi vás uvidíme!