Logo Porodního domu U čápa
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Jane Evans Jane Evans, Great Britain

Porodní asistentkou byla více jak 30 let. Její praxe je zaměřena na komunitní péči o ženy rodící doma. Po dobu 20 let pracovala v instituci UK National Health Service. Od roku 1991 pracuje jako samostatná porodní asistentka.

Získala rozsáhlé zkušenosti s porody dvojčat a porody koncem pánevním.

Na vnitrostátní i mezinárodní úrovni pořádá workshopy na téma „Den porodu koncem pánevním” (A Day at the Breech).

Jejím největším zájmem je zvýšení znalostí a povědomí základních dovedností porodních asistentek.

Jane je matkou 4 odrostlých dětí a má 3 vnučky, z nichž jedna se narodila koncem pánevním.