Logo Porodního domu U čápa
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Dianne Ridout Dianne Garland, Great Britain

Dianne Garland, SRN, RM, ADM, PGCEA, MSc, pracuje jako porodní asistentka od roku 1983 a o porodu do vody přednáší od roku 1989. Díky své práci zavítala do nejrůznějších konců světa: Austrálie, Číny, Spojených států a Indie.

Dianne vykonává funkci odborné znalkyně, vyučuje na univerzitě a udržuje si spojení s praxí pracovním úvazkem na porodnickém oddělení nemocnice vedeném porodními asistentkami. Je ředitelkou pro klinickou praxi společnosti Waterbirth International a konzultantkou v oblasti porodů do vody Orientální porodnice ve Wenzhou v Číně. Od roku 2014 je odbornou poradkyní porodnického oddělení vedeného porodními asistentkami při porodnici v Hyderabadu v Indii.

Napsala spoustu článků a také knihu Waterbirth (Porod do vody). Nová verze této knihy Revisiting waterbirth – an attitude – to care (Znovu o porodu do vody – názor na péči), kterou vydalo nakladatelství Palgrave v prosinci 2011, je zcela jasným, strukturovaným průvodcem využití vody během porodu, a je základním textem pro porodní asistentky. Prostřednictvím případových studií a shrnutí výsledků výzkumů poskytuje rady založené na důkazech jak studentům, tak odborníkům z praxe.

Od roku 2005 pracuje na volné noze, aby se mohla více věnovat své společnosti Midwife Expert (www.midwifeexpert.com).

Kromě práce v různých státech světa, rozvíjí Dianne i další činnosti:

2010  Členka dozorčí rady společnosti APEC (Action on PreEclampsia)
2012  Jmenovaná odborná poradkyně CQC (Care Commission Controle), pracuje v komisi pro kontrolu kvality ve zdravotnictví
2013  Školitelka kurzů Gentle birth guardian (http://gentlebirthguardians.com)
2014  Zapojena do realizačního týmu NICE UK (National Institute for Clinical Excelence, UK)
2014  Odborná poradkyně Komise pro kontrolu kvality