Logo Porodního domu U čápa
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Porod doma – co o něm víme?

První mezinárodní odborná konference svého druhu
v historii České republiky a celé Střední a Východní Evropy

Motto:
Strach je prodlouženým stínem nevědomosti.  Arnold H. Glasow.

Vážení a milí!

Letošní rok je rokem pokračujících změn v českém porodnictví. Na počátku roku vyhlásilo Ministerstvo zdravotnictví podporu ambulantním porodům, v porodnicích může o ženu již i oficiálně samostatně pečovat porodní asistentka, v Praze proběhl v prvním červnovém týdnu nebývale velký celosvětový kongres porodních asistentek s rekordní účastí 3700 porodních asistentek a lékařů ze 101 států zaměřený na samostatnou práci porodních asistentek tak, jak ji definuje mezinárodní definice porodní asistentky. Vývoj nezadržitelně směřuje k autonomii této profese a pravomoci porodních asistentek se nadále rozšiřují.

Je nezpochybnitelnou skutečností, že každý nevyvolávaný porod začíná doma a že porodní asistentka může ženě pomoci ve všech dobách porodních i po porodu.

V České republice je stále více žen, které si uvědomují, že těhotenství není nemoc, vnímají jej jako pozitivní a zdravou součást svého života, a tudíž vyhledávají odborníky na podporu zdravého těhotenství a přirozeného porodu. Takovými odborníky jsou především porodní asistentky.

Z oficiálně dostupných zdrojů (ÚZIS a ČSÚ) vyplývá, že se každoročně v České republice plánovaně narodí doma stovky dětí nezachycených zdravotnickou statistikou (ÚZIS). Mnohé ženy, pokud do porodnice přijedou, se snaží zkrátit svůj pobyt v porodnici na co nejkratší dobu. Všechny ženy však potřebují porodní asistentku, která by je provedla zdravým těhotenstvím, fyziologickým porodem a pomohla jim v době poporodní. V České republice má systém kontinuální komunitní péče poskytované porodní asistentkou velký potenciál pro rozvoj. V mnohých státech světa, kde nebyl tento model péče násilně přerván komunistickou totalitou, je běžnou, dobře propracovanou součástí systému péče o matku a dítě. Při srovnatelných perinatologických výsledcích novorozenců vykazuje daleko lepší výsledky ve zdraví a spokojenosti žen. Systému zdravotní péče přináší tento model významné finanční úspory.

Obecně prospěšná společnost Porodní dům U čápa se rozhodla představit české odborné i laické veřejnosti funkční zapojení porodních asistentek do systému péče o matku a dítě a jejich úlohu při zvyšování bezpečnosti a kvality péče v rámci mezioborové spolupráce.

Mezinárodní konference o kontinuální komunitní péči s názvem Porod doma – co o něm víme? přinese fakta, informace o vědeckých výzkumech, a zejména také praktické porodnické zkušenosti a dovednosti aplikovatelné v porodnici i mimo ni. V České republice jde o historicky první konferenci svého druhu. Jde tedy o jedinečnou příležitost, jak užitečné informace získat přímo od mezinárodně uznávaných zahraničních odborníků a posunout tak vlastní práci na světovou úroveň. Vědomosti a dovednosti získané na konferenci pomohou zejména zdravotníkům z menších porodnic podpořit přirozený porod a zvýšit tak konkurenceschopnost svého zařízení.

Konference je určena všem, jichž se příchod nového dítěte na svět týká: porodním asistentkám, lékařům, studentkám porodní asistence, medikům, záchranářům, rodičům a prarodičům i zástupcům státní správy. Akce je zařazena do systému celoživotního vzdělávání porodních asistentek a je akreditována Unií porodních asistentek (UNIPA) dle vyhlášky MZČR č. 4/2010 Sb.

Těšíme se na vaši účast a uvítáme, podělíte-li se s ostatními účastníky o své zážitky, informace a zkušenosti formou volného sdělení, fotopříběhu, workshopu nebo posteru.

Nashledanou ve dnech 7. a 8. listopadu 2014 v pražském hotelu Olšanka se těší

organizační tým konference

 

Jelikož jsou všechny informace docela obsáhlé, shrnuli jsme je pro přehlednost a rychlejší orientaci do bloku se záložkami:

 • Základní informace
 • Program
 • Účastnický poplatek
 • Registrace
 • Večírek
 • Obědy
 • Doprava
 • Ubytování
 • Přihláška
 • Plakáty k vyvěšení
 • Vystavovatelé
 • Sponzoři

Základní údaje

Datum 7. a 8.11.2014  (pátek a sobota)
Místo Hotel Olšanka, Táboritská 23/1000, Praha 3 Žižkov
Pořadatel Porodní dům U čápa, o.p.s., Praha
Cílová skupina Konference je určená pro
   - porodní asistentky
   - lékaře
   - studující porodní asistence a medicíny
   - rodiče a prarodiče (i budoucí)
   - zájemce z řad široké veřejnosti
Přednášející Lékaři, porodní asistentky, právníci, psychologové, výzkumníci, rodiče dětí narozených doma
Ze zemí Belgie, Bulharsko, Brazílie, Česká republika, Dánsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Izrael, Kanada, Lotyšsko, Německo, Holandsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Slovinsko, USA a Velká Británie.
Pracovní jazyky Čeština a angličtina. Kabinové tlumočení bude zajištěno v přednáškovém sále, v ostatních sálech bude tlumočení doprovodné.

 

Patronát nad konferencí převzala Ing. Markéta Šichtařová, přední česká ekonomka, matka tří dětí narozených doma

Akce je zařazena do systému celoživotního vzdělávání a akreditována Unií porodních asistentek.

 • Program 1. dne
 • Program 2. dne

Program prvního dne konference  (pátek)

7. 11. Přednáškový sál
přednášky
Sál č. 8
přednášky
Salonek č. 6
workshopy
Salonek č. 9
workshopy
9,00 – 9,15 Zahájení, úvodní slovo, organizační informace Zahájení, úvodní slovo, organizační informace    
Předsedající Kenneth Johnson Eva-Maria Müller-Markfort    
9,15 – 9,35 Historie porodní asistence v České republice.
Věra Vránová, ČR
Porod do vody.
Lucia Rocca, Velká Británie
Rozumné využití homeopatie v těhotenství a během porodu.
Helena Máslová, ČR
Resuscitace novorozence.
Josef Horešovský a Lenka Horešovská, Česká republika
9,35 – 9,55 Je porod doma v České republice legální?
Zuzana Candigliota, ČR
Dvojčata.
Jane Evans, Velká Británie
9,55 – 10,15 Bezpečnost porodů doma: Přehled důkazů.
Kenneth Johnson, Kanada
Řízená imaginace v těhotenství a během porodu.
Eva-Maria Müller-Markfort, Německo
10,15 - 10,30 Diskuse Diskuse
10,30 – 11,00 Přestávka
Předsedající Judy Cohain Mary Zwart    
11,00 – 11,20 Místo porodu – studie.
Christine McCourt, Velká Británie
Porod doma v Lotyšsku.
Rudite Bruvere, Lotyšsko
Porod do vody.
Lucia Rocca, V. Británie
Řízená imaginace v těhotenství a během porodu.
Eva-Maria Müller-Markfort, Německo
11,20 – 11,40 Kdy je porod doma bezpečnější?“
Judy Cohain, Izrael
Porod doma v Portugalsku.
Mary Zwart, Portugalsko
11,40 – 12,00 Mít za ušima.
Ricardo Jones, Brazílie
Porod doma ve Francii.
Henny Jonkers, Francie
12,00 – 12,30 Diskuse Diskuse
12,30 – 14,00 Oběd
14,00 – 15,30 Panelová diskuse na téma
Fakta o porodu doma.
Účastníci panelu:
Kenneth Johnson
Judy Cohain
Jette Aroe Clausen
Christine McCourt
Zuzana Candigliota
     
15,30 – 16,00 Přestávka
Předsedající Andrea Wehling Maria Healy    
16,00 – 16,20 Práce porodních asistentek v komunitním prostředí.
Irenne Walton, Velká Británie
Jak je důležitý „skin to skin“ kontakt matky a dítěte.
Eva Vogelgesang, Německo
Dvojčata.
Jane Evans, Velká Británie
Minuta 3.4.5. podle Judy.
Judy Cohain, Izrael
16,20 – 16,40 Práce porodní asistentky v komunitním prostředí v Německu.
Andrea Wehling, Německo
Moderní rodiče, moderní aktivismus – sociální sítě a nové technologie ovlivňující změny.
Daniela Drandić, Chorvatsko
16,40 – 17,00 Porodní asistence a porod doma v Kanadě.
Betty-Anne Daviss, Kanada
Zkušenosti žen s porodem doma
Maria Healy, Irsko
17,00 – 17,20 Diskuse Diskuse
18,00 – 19,00     Modlitba Taizé  
19,30 – 22,00 Večírek

Program druhého dne konference  (sobota)

8. 11. Přednáškový sál
přednášky
Sál č. 8
přednášky
Salonek č. 6
workshopy
Salonek č. 9
workshopy
9,00 – 9,15 Zahájení, úvodní slovo, organizační informace Zahájení, úvodní slovo, organizační informace    
Předsedající Lieve Huybrechts Vlasta Jirásková    
9,15 – 9,35 Porodní asistence v Holandsku.
Suze Jans, Holandsko
Porod doma po česku.
Martina Holubářová, Česká republika
Porod bez bolesti – utopie či přirozenost?
Prozpívat se porodem.
Prenatální komunikace prostřednictvím kresby.
Lucie Suchá Groverová, Česká republika
Fyziologický porod koncem pánevním.
Betty-Anne Daviss, Kanada
9,35 – 9,55 Komunitní péče porodní asistentky v Rakousku.
Gunda Gutscher a
Teresa Angerer, Rakousko
Dula a porod doma, situace v České republice.
Vlasta Jirásková, Česká republika
9,55 – 10,15 Porod doma v Belgii.
Lieve Huybrechts, Belgie
Jak má porodní asistentka postupovat, aby si zařídila bezpečnou praxi v ČR.
Zuzana Candigliota, Česká republika
10,15 - 10,30 Diskuse Diskuse
10,30 – 11,00 Přestávka
Předsedající Suzy Colebeck Zalka Drglin    
11,00 – 11,20 Možnost svobodné informované volby.
Marjolein Faber, Holandsko
Porod doma v Bulharsku.
Miglena Delcheva, Bulharsko
Porod bez bolesti – utopie či přirozenost?
Prozpívat se porodem.
Prenatální komunikace prostřednictvím kresby.
Lucie Suchá Groverová, Česká republika
Ženské pánevní dno pod lupou.
Alena Stellnerová, Česká republika
11,20 – 11,40 National Childbirth Trust.
Suzy Colebeck, Velká Británie
Prostor pro porod: výběr místa porodu jako klíč k nejvyšší kvalitě péče v mateřství.
Zalka Drglin, Slovinsko
11,40 – 12,00 Porod doma je jedinečnou možností pro ženy, rodinu a společnost.
Jette Aaroe Clausen, Dánsko
Porod doma v Rumunsku.
Tatiana Suliman, Rumunsko
12,00 – 12,30 Diskuse Diskuse
12,30 – 14,00 Oběd
Předsedající Sheena Byrom Kristína Neubertová Zemánková    
14,00 – 14,20 Jak předejít krevní ztrátě ve III. době porodní.
Judy Cohain, Izrael
Porod jako cesta.
Petra Krbílková, Česká republika
Jaká kritéria musí porodní asistentka naplňovat, aby mohla říci, že vede porod doma bezpečně.
Andrea Wehling, Německo
Podpora rodiče, kteří utrpěli ztrátu.
Suzy Colebeck, Velká Británie
14,20 – 14,40 Supervize v porodní asistenci ve Velké Británii.
Maria Mills Shaw, Velká Británie
Jak prožitek porodu ovlivňuje sexualitu ženy.
Kristina Neubertová Zemánková, Česká republika
14,40 – 15,10 Kampaň za normální porod.
Sheena Byrom, Velká Británie
Ženské pánevní dno pod lupou.
Alena Stellnerová, Česká republika
15,10 – 15,30 Diskuse Diskuse
15,30 – 16,00 Přestávka
16,00 – 17,30 Panelová diskuse na téma
Jakou podporu potřebuje bezpečný porod doma?
Účastníci panelu:
Andrea Wehling
Ricardo Jones
Richard Vanko
Maria Mills Shaw
Betty-Anne Daviss
Irenne Walton,
Milena Dvořáková

Panelová diskuse bude spojena s tiskovou konferencí
     
17,30 Závěr konference
 • Účastnický poplatek
 • Stornopodmínky

Účastnický poplatek

V současné době činí účastnický poplatek  3 500 Kč a jeho výše je jednotná pro všechny přihlášené. Pro ty z vás, kteří se chcete zúčastnit jen jednoho dne konference, je stanovena částka 2200 Kč.

Protože do termínu konference zbývá jen několik dní, nebude možné poukazovat platby na účet; platby se budou přijímat pouze v hotovosti přímo na místě při registraci účastníků.

Ze stejného důvodu nejsou nabízeny žádné slevy.

Při registraci účastníků bude u osob, které slevu využily, požadováno předložení dokladů: studující předloží doklad o studiu, členky ČKPA a UNIPA doklad o zaplacení členských příspěvků na rok 2014, novináři novinářský průkaz. Důchodci a osoby na rodičovské dovolené poskytnou ústní čestné prohlášení.

Novináři mají účast na konferenci po oba dny zdarma!

Stornopoplatky

Pokud účastník, který uhradil účastnický poplatek, svou účast zruší, bude mu vrácená zaplacená částka snížená o tzv. stornopoplatek podle následujících podmínek:

  Při zrušení do  
15.8.2014 15.9.2014 15.10.2014 5.11.2014
bude vráceno při platbě do
Veřejnost, zdravotníci 2300 CZK/85 EUR 1950 CZK/70 EUR
2100 CZK/75 EUR
1300 CZK/47 EUR
1380 CZK/50 EUR
1650 CZK/60 EUR
650 CZK/24 EUR
700 CZK/25 EUR
800 CZK/30 EUR
950 CZK/35 EUR
30.7.
15.8.
15.9.
15.10.
– studenti,
– osoby na RD,
– členky ČKPA a UNIPA, které mají zaplacené členské příspěvky na r. 2014
1500 CZK/55 EUR 1200 CZK/45 EUR 820 CZK/30 EUR
1100 CZK/40 EUR
400 CZK/15 EUR
550 CZK/20 EUR
700 CZK/25 EUR
30.7.
15.8.
15.9.
15.10.
Důchodci 1200 CZK/45 EUR 950 CZK/38 EUR 700 CZK/25 EUR
950 CZK/35 EUR
300 CZ/K12 EUR
450 CZK/17 EUR
700 CZK/25 EUR
30.7.
15.8.
15.9.
15.10.
Jednodenní registrace 1980 CZK/72 EUR 110 CZK/60 EUR 650 CZK/40 EUR 550 CZK/20 EUR

Při zrušení účasti po 5.11.2014 nebo nedostavení se na konferenci nebude registrační poplatek vrácen (propadne ve prospěch konference).

Registrace účastníků

Registrace bude otevřena již ve čtvrtek 6.11. večer od 18,00 do 20,30 hod. v recepci hotelu. Prosíme všechny, kdo budou ve čtvrtek již v Praze, aby se přišli na konferenci zaregistrovat už večer, vyhnou se tak návalu druhý den v pátek.

V pátek 7.11. a v sobotu 8.11. bude registrace probíhat od 8,00 do 9,00 hod. ve foyer Kongresového sálu. Vstup je po pravé straně dvorany hotelu, cesta bude vyznačena směrovými tabulkami. Ve foyer je také k dispozici šatna.

Při registraci obdrží každý účastník účastnickou jmenovku. Noste, prosím, tuto jmenovku v prostorách konference stále a viditelně. Jmenovky budou sloužit jako vstupenky do všech konferenčních prostor. Bez jmenovky nebude umožněn vstup ani do foyer kongresového sálu, kde se o přestávkách bude podávat občerstvení.

Pokud plánujete, že za Vámi přijde rodinný příslušník např. na hlídání nebo kojení miminka, musíte jej ráno nahlásit u registrace a vyzvednout pro něj jmenovku hosta. Jmenovka HOST bude vydávána především tatínkům přinášejícím maminkám děti ke kojení. Nebude vydána nezaregistrovaným, kteří na konferenci neplní rodičovskou povinnost, nebo se nějak aktivně nepodílejí. Hosté nebudou mít přístup do konferenčních místností a do prostor určených k občerstvení. Občerstvení pro rodinného příslušníka/hosta může účastnice zakoupit v bufetu ve foyer Kongresového sálu.

Připomínám všem, kteří pro platbu poplatku využili slevu pro studenty, členky ČKPA a UNIPA, a také novinářům, aby sebou přinesli požadované doklady (Studijní průkaz, Novinářský průkaz, členky ČKPA a UNIPA doklad o zaplacení členských příspěvků na rok 2014). Doklady budou vyžadovány k nahlédnutí při registraci účastníků.

Večírek (párty)

Ve večerních hodinách (19,30-22,00) prvního dne konference (pátek) bude uspořádán společný večírek účastníků (párty). Vstup na párty bude možný pouze se zvláštní vstupenkou, kterou si zakoupíte při registraci. Její cena je 500 Kč (20 EUR) na osobu. Večírku se mohou zúčastnit i hosté, každý však musí mít vlastní (zakoupenou) vstupenku.

Obědy

Obědy si účastníci hradí sami. Hotel disponuje velkou samoobslužnou restaurací s výběrem asi deseti jídel, z nichž minimálně jedno bude vegetariánské. K samoobslužné restauraci těsně přiléhá klasická restaurace s obsluhou. Stravování je, samozřejmě, možné i mimo prostory hotelu.

Doprava do místa konání

 • Auto: Příjezd autem je možný přímo do hotelu, parkovat lze v podzemních garážích hotelu, celodenní parkovné v pátek 300 Kč, v sobotu zdarma.
 • Tramvaj: linky 5, 9, 20 a 26, zastávka Olšanské náměstí. Tramvaj má zastávku přímo před hotelem.
 • Autobus: linky 136 a 175, zastávka Olšanské náměstí. Stanice je umístěná na opačné straně křižovatky, stačí jen přejít ulici.
 • Metro: linka A, stanice Flora. Po výstupu z metra jděte ulicí Jičínskou z kopce dolů až na Olšanské náměstí, na kterém se kříží tramvaje, hotel je obrovská budova hned za křižovatkou vlevo. Cesta pěšky trvá asi 5 minut.
 • Taxi

Interaktivní mapku hotelu Olšanka s okolím si můžete prohlédnout zde.

Ubytování

Nejpraktičtější je ubytovat se přímo v hotelu Olšanka (www.hotelolsanka.cz). Rezervaci pokoje můžete provést přímo na interaktivní mapce hotelu Olšanka (panel vlevo).

Pokud máte zájem o jiné ubytování, spojte se, prosím, s panem Štěpánem Remundou z agentury Prague Holiday,
tel. 777 251 109, e-mail info@prague-online.cz.

VÝZVA!
Jedna z přihlášených účastnic hledá jinou účastnici ke spolubydlení ve dvoulůžkovém pokoji v hotelu ze 7. na 8.11. Ozvěte se nám na číslo 602 958 396 nebo napište na info@pdcap.cz a my vám zprostředkujeme kontakt.

Přihláška

Vzhledem k tomu, že konference začíná jž zítra a registrace účastníků se otevírá už dnes, není možné se přihlásit prostřednictvím online přihlášky (nestačily by se zpracovat). Na konferenci proto přijďte přímo, účastnický poplatek zaplatíte v hotovosti na místě při registraci.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na vaší účast!

Plakáty pro konferenci

Zde si můžete stáhnout a vytisknout plakáty, které vyvěste na příhodných místech, aby se o naší konferenci dozvědělo co nejvíce lidí a mohli se jí zúčastnit.

Plakáty jsou vyhotoveny ve dvou jazycích, v češtině a v angličtině:

česky   english  

Plakát v češtině

Plakát v angličtině

Který plakát chcete vytisknout, na ten klikněte! Obrázek se poté zobrazí na nové stránce prohlížeče ve formátu PDF. Vpravo dole v připojené liště příkazových tlačítek Lišta klikněte na ikonu tiskárny zcela vpravo.

Vystavovatelé na konferenci

Logo firmy RR Medical CO ORD-MED cs, s.r.o.
zastoupení farmaceutických společností
Křižíkova 2110, 256 01 Benešov
http://www.coord-med.cz
Logo firmy Didymos DIDYMOS
výhradní dovozce šátků DIDYMOS do ČR, oficiální zastoupení v ČR
U Jízdárny 999/18, 184 00 Praha 8 – Dolní Chabry
http://www.didymos.cz
Logo firmy RR Medical RR Medical, s.r.o.
zdravotní pomůcka Aniball
Jihlavská 7, 664 41 Troubsko
http://www.aniball.cz
Logo firmy Nazep NAZEP
Nezávislá asociace pro zpracování a enkapsulaci placenty
info@nazep.cz
http://www.zpracovaniplacenty.cz
Logo Angel Wings ANGEL WINGS
Oblečení pro nošení dětí v šátcích a ergonomických nosítkách, oblečení pro těhotné ženy
http://www.angel-wings.cz
Logo Medical M MEDICAL M, s.r.o.
Dovoz a distribuce zdravotnických výrobků
http://www.medicalm.cz
Logo firmy Ergobaby ERGOBABY
nosítka pro kojence
Los Angeles, USA
http://www.ergobaby.com
Logo firmy Babyvak BABYVAK
pomůcky pro nejmenší děti (vybavení postýlek, nosítka, zavinovačky atd.)
Pikárec 82, 592 53 Strážek
http://babyvak.cz
Logo sdružení dul Česká asociace dul
organizace sdružující duly České republiky
Naskové 998/28, 150 00 Praha 5
http://www.duly.cz
Logo HAM HAM
Hnutí za aktivní mateřství
Dlouhá 27, 110 00 Praha 1
http://www.iham.cz

Sponzoři konference

Dárce Věnoval
Společnost Co Ord-Med, s.r.o. , ČR 26 000 Kč
Paní Sophie van Schaik, Holandsko 13 600 Kč
Členky Asociace radikálních porodních asistentek Velké Británie 3000 Kč
Paní Kateřina Bečková, ČR 2000 Kč
Pan Miroslav Hrdlička, ČR, posílá pravidelné měsíční částky 250 Kč