Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

15 let obecně prospěšné společnosti Porodní dům U čápa

Před 15 lety, 28.5.2003, byla zaregistrovaná obecně prospěšná společnost Porodní dům U čápa.

Hlavním záměrem společnosti bylo vybudování porodního místa, nezávislého na porodnici, určeného pouze pro péči o zdravé těhotné a rodící ženy. Nazvali jsme ho Porodní dům. Toto místo by mělo především následující funkce:

 1. Poskytlo by zdravým rodícím ženám a jejich rodině porodit „jako doma“. To znamená začlenit porod do běžného rodinného života. Podpořit vše zdravé, co těhotenství a porod přinášejí.
 2. Umožnilo by porodním asistentkám uplatnit klíčové poslání jejich profese a využít svůj pracovní potenciál v celé jeho šíři.
 3. Nabídlo by možnost studujícím (porodním asistentkám a medikům) naučit se o fyziologii těhotenství, porodu a doby poporodní co nejvíce, zvláště to, co moderní technologie zastiňují, a to přímo v praxi. Stalo by se tedy místem praktického výcviku studentů. V letech 2006–2008 (před 10 lety!) jsme svého hlavního záměru téměř dosáhli.
Hlavními překážkami úplného úspěchu jsou:
 1. Postoj zdravotních pojišťoven, které nehradí samostatnou práci porodních asistentek, pracujících v komunitním prostředí. Bez této úhrady by se stal porod v Porodním domě možností jen pro ženy dobře finančně zajištěné.
 2. Nenápadný požadavek ve vyhlášce č. 99/2012 Sb., odst. 2.11.2., písm. c), Gynekolog a porodník – fyzická přítomnost do
  5 minut na pracovišti, kde se vedou porody. Tímto požadavkem je v České republice (doufejme dočasně) zamezena činnost samostatného porodního domu, který by neměl být malou nemocnicí.

V průběhu let jsme došli k závěru, že ačkoli by samostatně stojící porodní dům byl přínosem pro společnost, bude obecně prospěšné, budeme-li se do doby, než se změní znění vyhlášky, věnovat podpoře zdravého, přirozeného porodu v širším měřítku. Svou činnost jsme tedy zaměřili na:

 • Vzdělávací akce cílené na zdravotníky, pracující v oblasti porodnické péče
 • Vzdělávací akce pro veřejnost
 • Vytvářením materiálů týkajících se podpory zdravého těhotenství a zdravého přirozeného porodu
 • Iniciaci a podporu vzniku Rodinných porodních pokojů v porodnicích, kde rodí a v nejbližší budoucnosti bude rodit většina žen.