Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Přihláška k pasivní účasti na online konferenci

V porodnici nebo doma

pořádanou obecně prospěšnou společností Porodní dům U čápa, za podpory Česko-německého fondu budoucnosti

1. až 21.11.2021

 

V části Osobní a Kontaktní údaje vyplňte všechna pole. Ubezpečujeme vás, že vaše soukromé údaje nikomu dalšímu nesdělujeme (nejsme obchodní společnost), slouží pouze pro vnitřní potřeby porodního domu (korespondence s vámi, interní statistiky porodního domu).

Při vyplňování políček používejte diakritiku, tzn. pište háčky a čárky, aby nedocházelo ke zkomolení jmen a názvů.


Osobní a kontaktní údaje
Titul, příjmení, jméno: Jméno musí být vyplněno!
Bydliště
  - ulice a č. domu: Ulice musí být vyplněna!
  - PSČ: PSČ musí být vyplněno!
  - město, obec: Město musí být vyplněno!
Povolání: Povolání musí být vyplněno!
E-mail: E-mail musí být vyplněn!

 

Faktura
Po obdržení přihlášky vám e-mailem pošleme potvrzení o jejím přijetí a připojíme fakturu k uhrazení účastnického poplatku. Do faktury jako plátce uvedeme Vaše údaje převzaté z vaší přihlášky z rubriky Osobní a kontaktní údaje. Jakmile se Vaše platba objeví na našem účtu, zašleme vám (opět mailem) přístupové heslo do účastnické sekce konference.

Antispamová ochrana
Aby se znemožnilo automatizovaným programům, tzv. robotům, zneužívat komunikačních služeb, byl zaveden systém, jehož úkolem je tomuto zneužívání zabránit. Systém tvoří dva prvky: alfanumerický kód a ověřovací políčko. Alfanumerický kód je představován buď deformovaným textem nebo obrázkem se skrytým textem. Robot takto „upravený” text nedokáže přečíst. To dokáže jen člověk, který tím, že text přečte a ručně ho opíše do ověřovacího políčka, je zajištěno, že formulář odesílá člověk a ne robot. Zůstane-li políčko nevyplněné nebo je vyplněné chybně, systém neumožní formulář odeslat.
Prosím, opište tento pětimístný kód    do tohoto políčka:
Pozor na číslice 1 a 7 a písmeno l při opisování kódu! Jsou si tvarem hodně podobné a jejich záměnou často vzniká chyba při opisování kódu.


Kontrola údajů a odeslání přihlášky
Zkontrolujte všechny vyplněné údaje. Pokud je vše v pořádku, klikněte na toto tlačítko: