Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

REGISTRATION FORM

Vocational Course for Midwives

Use of Water in Support of Normal Birth
with Dianne Garland, Great Britain

20. and 21. 10. 2017 in Prague

 

Personal and contact data
 
A value is required.
A value is required.
A value is required.
A value is required.
A value is required.

 

 

Please, copy this code    in this field:  (antispam protectiion)

Check the filled data. If no correction needed, submit.