Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Přihláška na dvoudenní odborný seminář

Využití vody pro podporu normálního, přirozeného porodu v porodnicích

Přednášející Dianna Garland z Velké Británie

 

V části Osobní a Kontaktní údaje vyplňte všechna pole. Ubezpečujeme vás, že vaše soukromé údaje nikomu dalšímu nesdělujeme (nejsme obchodní společnost), slouží pouze pro vnitřní potřeby porodního domu – korespondence s vámi, interní statistiky porodního domu). Do políčka Telefon zapište telefonní číslo Vašeho mobilního telefonu, nebo telefonu, na kterém Vás v případě nutnosti spolehlivě zastihneme.

Při vyplňování políček používejte diakritiku, tzn. pište háčky a čárky, aby nedocházelo ke zkomolení údajů.


Osobní a kontaktní údaje
Titul, příjmení, jméno: Jméno musí být vyplněno!
Bydliště
  - ulice a č. domu: Ulice musí být vyplněna!
  - PSČ: PSČ musí být vyplněno!
  - město (dod. pošta): Město musí být vyplněno!
Povolání: Povolání musí být vyplněno!
Pracoviště (název, místo): Pracoviště musí být vyplněno!
Telefon (mobil): Číslo musí být vyplněno!
E-mail: E-mail musí být vyplněn!Na seminář se přihlašuji jako veřejnost 
Zaškrtnete-li tuto volbu, pošleme vám nejprve k vyplnění Čestné prohlášení o tom, že nejste zdravotník.

Částka, kterou zaplatím:    Kč / EUR

 

Faktura
Po obdržení přihlášky vám e-mailem pošleme fakturu k uhrazení účastnického poplatku.
Do faktury jako plátce uvedeme údaje převzaté z vaší přihlášky z rubriky Osobní a kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa). Pokud je to tak správně a není třeba nic doplňovat ani měnit, ponechte následující volbu „použít údaje z přihlášky“ zapnutou. Jestliže však potřebujete některé údaje doplnit (např. IČO) nebo změnit, nebo Vám fakturu proplatí zaměstnavatel nebo škola, vyberte druhou volbu „něco doplnit, změnit“ a poté do příslušných políček vyplňte požadované údaje.


Souhlas s podmínkami
Bez tohoto souhlasu nelze přihlášku odeslat!

Bez souhlasu s podmínkami nelze přihlášku odeslat, ani se na konferenci přihlásit!

Antispamová ochrana
Protože automatizované programy, tzv. roboti, zneužívají komunikačních služeb, byl zaveden systém, který má tomuto zneužívání zabránit. K tomu slouží alfanumerický ověřovací kód a ověřovací políčko. Alfanumerický kód, skrytý v obrázku, dokáže odhalit jen člověk. Tím, že člověk tyto znaky přečte a do ověřovacího políčka je ručně opíše, je zajištěno, že formulář odeslal člověk a nikoli robot.
Prosím, opište tento pětimístný kód    do tohoto políčka:
Bez vyplněného políčka nelze přihlášku odeslat!


Zkontrolujte všechny vyplněné údaje a vybrané volby. Pokud je vše v pořádku, klikněte na následující tlačítko: