Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Přihláška na jednodenní odborný seminář

Den s koncem pánevním

Přednášející Jane Evans

 

V části Osobní a Kontaktní údaje vyplňte všechna pole. Ubezpečujeme vás, že vaše soukromé údaje nikomu dalšímu nesdělujeme (nejsme obchodní společnost), slouží pouze pro vnitřní potřeby porodního domu – korespondence s vámi, interní statistiky porodního domu). Do políčka Telefon zapište telefonní číslo Vašeho mobilního telefonu, nebo telefonu, na kterém Vás v případě nutnosti spolehlivě zastihneme.

Při vyplňování políček používejte diakritiku, tzn. pište háčky a čárky, aby nedocházelo ke zkomolení údajů.


Osobní a kontaktní údaje
Titul, příjmení, jméno: Jméno musí být vyplněno!
Bydliště
  - ulice a č. domu: Ulice musí být vyplněna!
  - PSČ: PSČ musí být vyplněno!
  - město (dod. pošta): Město musí být vyplněno!
Povolání: Povolání musí být vyplněno! Studentky denního studia porodní asistence
zapíší do tohoto políčka studentka PA.
Pracoviště (název a místo): Pracoviště musí být vyplněno! Studentky denního studia porodní asistence
zapíší do tohoto políčka název školy a místo.
Telefon (mobil): Číslo musí být vyplněno!
E-mail: E-mail musí být vyplněn!

 

Faktura
Po obdržení přihlášky vám e-mailem pošleme fakturu k uhrazení účastnického poplatku.
Do faktury jako plátce uvedeme údaje převzaté z vaší přihlášky z rubriky Osobní a kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa). Pokud je to tak správně a není třeba nic doplňovat ani měnit, ponechte následující volbu „použít údaje z přihlášky“ zapnutou. Jestliže však potřebujete některé údaje doplnit (např. IČO) nebo změnit, nebo Vám fakturu proplatí zaměstnavatel nebo škola, vyberte druhou volbu „něco doplnit, změnit“ a poté do příslušných políček vyplňte požadované údaje.


Souhlas s podmínkami
Bez tohoto souhlasu nelze přihlášku odeslat!

Bez souhlasu s podmínkami nelze přihlášku odeslat, ani se na konferenci přihlásit!

Antispamová ochrana
Aby se znemožnilo automatizovaným programům, tzv. robotům, zneužívat komunikačních služeb, byl zaveden systém, který tomuto zneužívání zabrání. Systém tvoří dva prvky: alfanumerický kód a ověřovací políčko. Alfanumerický kód je představován buď deformovaným textem nebo obrázkem se skrytým textem. Robot tento text nedokáže přečíst; to dokáže jen člověk, který tím, že tyto znaky přečte a ručně je opíše do ověřovacího políčka, je zajištěno, že formulář odesílá člověk a ne robot. Zůstane-li políčko nevyplněné nebo je vyplněné chybně, systém neumožní formulář odeslat.
Prosím, opište tento pětimístný kód    do tohoto políčka:
Bez vyplněného políčka nelze přihlášku odeslat!


Zkontrolujte všechny vyplněné údaje a vybrané volby. Pokud je vše v pořádku, klikněte na následující tlačítko: