Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Přihláška na půldenní seminář s tématem

Využití bylinek v praxi porodní asistentky

 

V části Osobní a Kontaktní údaje vyplňte všechna pole. Ubezpečujeme vás, že vaše soukromé údaje nikomu dalšímu nesdělíme (nejsme obchodní společnost), slouží pouze pro vnitřní potřeby porodního domu – korespondence s vámi, interní statistiky porodního domu. Do políčka Telefon zapište telefonní číslo Vašeho mobilního telefonu, nebo telefonu, na kterém Vás v případě nutnosti spolehlivě zastihneme.

Při vyplňování políček používejte diakritiku, tzn. pište háčky a čárky, aby nedocházelo ke zkomolení údajů.


Osobní a kontaktní údaje
Titul, příjmení, jméno: Jméno musí být vyplněno!
Bydliště
  - ulice a č. domu: Ulice musí být vyplněna!
  - PSČ: PSČ musí být vyplněno!
  - město (dod. pošta): Město musí být vyplněno!
Povolání: Povolání musí být vyplněno!
Pracoviště (název, město): Pracoviště musí být vyplněno!
Telefon (mobil): Číslo musí být vyplněno!
E-mail: E-mail musí být vyplněn!

 

Faktura
Po obdržení přihlášky vám e-mailem pošleme potvrzení spolu s pokyny k platbě a připojíme fakturu k uhrazení účastnického poplatku.

Souhlas s podmínkami
Bez tohoto souhlasu nelze přihlášku odeslat!

Bez souhlasu s podmínkami nelze přihlášku odeslat, ani se na seminář přihlásit!

Antispamová ochrana
Aby se znemožnilo automatizovaným programům, tzv. robotům, zneužívat komunikačních služeb, byl zaveden systém, který tomuto zneužívání zabrání. Systém tvoří dva prvky: alfanumerický kód a ověřovací políčko. Protože alfanumerický kód je představován obrázkem, nedokáže z něj robot skrytý text přečíst. To dokáže jen člověk, který tím, že tyto znaky přečte a ručně je opíše do ověřovacího políčka, je zajištěno, že formulář odesílá člověk a ne robot. Systém neumožní formulář odeslat, zůstane-li políčko nevyplněné nebo je vyplněné chybně.
Prosím, opište tento pětimístný kód    do tohoto políčka:

 

Zkontrolujte všechny vyplněné údaje a vybrané volby. Pokud je vše v pořádku, klikněte na následující tlačítko: