Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

REGISTRATION FORM

Vocational Course for Midwives

Up to the Roots of Midwifery
with Barbara Kosfeld

1. – 3. 9. 2017 in Prague

 

A value is required.
A value is required.
A value is required.
A value is required.
A value is required. Invalid format.
A value is required.

 

 

Please, copy this code in this field:  (antispam protection)

Check the filled data. If no correction needed, submit.