Logo Porodního domu U čápa
Porodní dům U čápa, o.p.s.
nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která
usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví
 

Přihláška na seminář

Rozvoj návazné poporodní péče poskytované porodními asistentkami v komunitním prostředí

6.11.2023, Praha

 

Seminář je již plný, nelze se přihlásit!

Doporučujeme přihlásit se na stejný seminář konaný o 14 dní později,
20. listopadu,.

tam volná místa ještě jsou.